De Partij voor de Vrijheid wil weten wat de financiële gevolgen zijn van de voortgaande massa- immigratie. PVV- Kamerlid Sietse Fritsma heeft daarom aan het kabinet gevraagd hoeveel geld niet-westerse allochtonen de staat kosten en hoeveel ze opbrengen.

Het kabinet heeft echter simpelweg geweigerd om deze vragen te beantwoorden. Het is onvoorstelbaar dat het kabinet niet weet of wil weten wat de kosten van niet-westerse allochtonen zijn in bijvoorbeeld gevangenissen of ten aanzien van uitkeringen, gezondheidszorg, onderwijs en politie-inzet.

Het kabinet doet niet eens een poging om tot een schatting van de kosten te komen. Eerder kwam het Centraal Planbureau wel met cijfers. Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost en alleen al dit jaar bijna 13 miljard euro zal kosten! Maar de Nederlandse kiezer mag van het kabinet  blijkbaar niet weten wat de massa-immigratie kost.

Nederlanders hebben er recht op te weten wat de massa-immigratie kost en welke besparingen kunnen worden bereikt wanneer die immigratie zal worden beperkt!

Nu het kabinet weigert om de vraag wat de massa-immigratie ons kost te beantwoorden start de PVV zelf een onderzoek. Heel Nederland is daarom welkom om mee te denken. Wat moeten we allemaal meetellen? Welke posten zijn we vergeten? Hoeveel kost de massa-immigratie ons? Heeft u suggesties of ideeën? Laat het ons weten!!!

Reacties   

#1951 bart tholen 05-04-2011 10:25
Vandaag lezne we er weer over; duizenden gesluierde vrouwen blijken in syrie ,door ons betaald, hun neuzne en aangezicht te laten vebrouwen. Plastische chirurgie, die netjes door de laffe linkse zorgverzekering en vergoed wordt zonde rvragen stellen.
Vragen stellen heeft ook weinig nut; d esyrische overheid en doktoren zijn in staat om massaal te liegne; als men maar betaald wordt toch? zo wordt er verklaard dat men een ongelukje had; ook al liggen twee zussen in het zelfde ziekenhuis voor hun neuscorrectie.
dit is pure fraude; ook Turken staan erom bekend, veel medische onzin behandelingen in turkije worden doodleuk gedeclareerd,en naatuurlijk door de in en in linkse controleurs toegekend en uitbetaald! anders zou men last krijgen met de discriminatiepolitie!

Ook vlat het grote aantal allochtone keuringsartsen bij het UWV mij op; deze ongemotiveerde personen maakt het niks uit,stekrer, zijn bevooroordeelt over ons nedelrandse systeem en hun allochtone uitzuigers...Da ar waar een autochtoon alles hondervoudig moet overleggen en bewijzen,krijgt een allochtoon per definitie alles al aangereikt...pr ecies 180 graden andersom!
Alle ziekenhuizne en hulpposten lijken wel GAZa o Theheran; vol met moslima's en families doeken.Ze consumeren er rustig op los; hele families komen ove rom hier hun zorg te consumeren..mee r doet men niet.
De niet westerse allochtoon kost ongeveer 5 maal meer ana zorg dan de normale mens, ook zijn 90% van de niet betalers allochtoon! 90% !

Geschatte extra kosten voor onze samenleving van bovenstaande zorgfraude; 18 miljard euro per jaar.
#1950 Hanneke 27-03-2011 12:39
De rechter verbood het de uitkeringsinsta ntie echter een patiënt, waarvan vermoed werd dat hij de ziekte simuleerde, opnieuw te onderzoeken. De behandelend psychiater vond dit onnodig.

Dit betrof twee Turkse psychiaters die hun landgenoten voor gek verklaarden (zelfs vier in een gezin) waardoor deze patienten uitkeringen konden beuren en ook een invalideparkeer plaats kregen:

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/292982/Medisch-beroepsgeheim-hielp-frauderende-psychiaters.htm
#1949 Ruben 17-02-2011 16:13
In Iran is ''valentijnsdag '' afgeschaft omdat het teveel weg heeft van de westerse cultuur. Het gaat zelfs zover dat er geen hartjes meer mogen worden verkocht, en/of rode bloemen, allemaal omdat dit teveel weg heeft van de westerse cultuur.

Waarom zouden wij in Nederland wel alle hoofddoekjes, criminaliteit, moskees, moeten toelaten terwijl in het Midden-Oosten alles met een westerse cultuur verboden word?

40% van de uitkeringen in Nederland gaat naar niet-westerse allochtonen. Dat geld zou goed kunnen worden besteed aan onderwijs, wegen, de economie, wetenschap, techniek, de medische zorg. Het ergste van dit allemaal is is dat de hardwerkende Nederlander dit betaald met zijn/haar belastinggeld. Als je het strict bekijkt kun je zeggen dat je gewoon word opgelicht.
#1948 Jose Ho-lander 14-01-2011 15:19
Het Nyfer-rapport heeft alleen de directe (out of pocket) kosten berekend van de niet-westerse immigratie, inhoudend de directe kosten voor de staat. Er zijn echter ook indirecte kosten en die zijn zeer hoog. Zo heerst er in Nederland een grote krapte op de woonmarkt (de markt voor huurhuizen en koopwoningen). V.b.: autochtone gezinnen die een huis willen huren in de groten steden moeten vaak 10 jaar of meer wachten omdat allochtonen voorrang krijgen, vanwege de 'zorgplicht' van de overheid.
Of een gezin wil een huis kopen (omdat ze niet voor huur niet in aanmerking komen)maar er is geen huis beschikbaar voor hun budget (ook al werken ze beide) doordat de prijzen van koopwoningen opgedreven zijn door de schaarste. Deze schaarste wordt grotendeels veroorzaakt door de massa-immigrati e want de autochtone bevolking op zich groeit niet.
Prijsinflatie van huizen is kunstmatig: ik verdeel dit in de grond en bouwprijzen:
Iedereen weet dat de grondprijzen niet bestaan uit de componenten prijs van agrarisch bouwland vermeerderd met de kosten van het bouwrijp maken. Nee het zijn prijzen gebaseerd op schaarste en in de afgelopen jaren absurd gestegen. Het verschil tussen de agrarische grondprijs + kosten bouwrijp maken met de huidige aan kopers berekende grondprijs is dus grotendeels de kunstmatige (schaarste) prijsopdrijving . Iedereen weet ook dat de prijzen van huizen niet meer worden bepaald door de som van materiaalkosten en lonen maar door de schaarste opgedreven prijzen vormen en die wordt in ieder geval deels zichtbaar als het prijsverschil in nieuwbouwwoning en (excl.grondprij s) tussen de regio's in het westen en noordoosten van Nederland. Tevens is/was het zo dat na aankoop van een nieuwe woning ook in het Noordoosten de verkoopprijs bij de oplevering al fors was gestegen, het verschil is aan te merken als kunstmatig (schaarste). De prijzen van bestaande woningen van b.v. 10 jaar oud zijn extreem hoog vergeleken hun aanschafwaarde, als we de inflatie eraf halen wordt het verschil meetbaar wat door schaarste is veroorzaakt.
Berekening: als we ruim gerekend voor agrarische grondprijs+bouw rijp maken 25,- euro rekenen betekend dit voor grondprijzen van 250,- euro die geschat gemiddeld in heel Nederland gelden, betekend dit een factor 10 kunstmatige prijsopdrijving .
Als ik naar mijn eigen huis kijk en de prijsontwikkeli ng in 20 jaar neem dan is de prijs in die tijd meer dan verdrievoudigd. Trekken we de inflatie er vanaf dan zou een verdubbeling voldoende moeten zijn. Hieruit trek ik de conclusie dat de reële prijzen van de voorzichtig berekend 50% te hoog zijn qua waardeontwikkel ing, dwz. 1/3 van de waarde zou er vanaf moeten om weer op de aanschafwaarde terecht te komen.
Laten we grond buiten beschouwing dan levert een heel voorzichtige benadering een minimale prijsopdrijving van 1/3 deel van de waarde van alle woningen in Nederland op. Deze berekening dient uiteraard verdeeld te worden over alle woningcategorie ën maar dit is even over de duim berekend en geeft in ieder geval een orde van grootte aan en mijn inschatting is dat deze eerder te laag is dan te hoog.

Consequentie: alle Nederlanders betalen tenminste 1/3 deel van hun woonlasten aan bank (hypotheek) en verhuurder (als huur) meer dan zonder de massa-immigrati e het geval zou zijn geweest omdat de prijzen zich dan 'normaal' hadden gedragen in de afgelopen 35 jaar in plaats van sterk te stijgen. Het lijkt heel leuk die waardestijging voor woningbezitters maar het is in feite verarming. Datgene wat je aan woonlasten besteed is dus voor iedereen een derde te hoog en kan niet besteed worden aan andere zaken!! De gemiddelde huizenprijs in Nederland is 241.500,- Rente (bv. 3% zijnde 7245,-) en aflossing (1/30e = 8050,-) levert samen gemiddeld aan woonlasten 15300,- per jaar en aan teveelbetaalde kosten 5100,- euro per jaar.
Voor 7 miljoen huishoudens levert dit maar liefst gemiddeld 35 miljard euro aan overbodige lastendruk op !! Ofwel 35 miljard verarming per jaar voor alle Nederlanders gezamenlijk want het woongenot van de huishoudens verbeterd echt niet door deze extra lasten.
#1947 Milouda.afkir 10-11-2010 12:43
Beste Geert Wilders en alle mensen van de PVV,
Je moet je echt wel met de problemen van de migratie bezig houden, want heel veel Marokkaanse mensen komen hier voor de uitkeringen die ze kunnen krijgen als ze terug gaan naar Marokko. En dat kan ik weten, want ik ben zelf een Marokkaanse die uit Alhociema komt en ik heb daar familie en kennisen die als koning leven van de uitkeringen die ze vanuit Nederland hebben gekregen.
Een heel goed voorbeeld is dat ze op hun 45 jaar terug kunnen met een heerlijke uitkering en verhuiskosten. Dat is door de remigratiewet die ze alleen in Nederland heben en ook nog op een zo jonge leeftijd dat ze kunnen werken.
Die wet moet u echt afschaffen.
#1946 Jos 03-11-2010 01:11
Wat denkt u van de kostenpost op het stelsel Sociale VerzekeringsBan k SVB kinderbijslag, studiefinancier ing, ouderenuitkerin gen, reintegratiebut getten UWV, terugkeer naar land van herkomst met een goudenhanddruk.
Het gemiddelde allochtone gezin heeft 4/5 kinderen! Dit zijn aardige kostenposten voor de overheid die jaar na jaar door klinken op de jaarlijkse overheidsbegrot ing. studie die niet wordt afgemaakt maar wel heel veel geld in gestoken is zodat ze uiteindelijk toch weer voor rekening van de staat komen
#1945 Gerrit 15-09-2010 21:46
Aow betalingen aan personen pas uitbetalen na aftrek van de 'schuld' aan de staat;-)at wl zeggen : inzetten van 'toekomstige' betalingen aan iemand die''zogenaamd geen geld heeft"; deze persoon komt gewoon virtueel ín de min, zodat er toch geld is voor de slachtoffers. ingewikkeld? nee! geniaal!
Zo kan je gewoon de mensen (die geen geld hebben) laten betalen voor hun crimminele gdrag. ook is er geld voor de slachtoffers. Geen geld (in de vorm van aow) naar mensen die de boel verzieken.
#1944 W.J.Verhaagen 08-09-2010 11:11
Dit kunnen we er ook wel weer bijtellen.
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/275250/Uitleg-over-uitkering-tijdens-gratis-knipbeurt-allochtonen.htm
#1943 Marc Knoop 06-09-2010 19:40
De massa-integrati e kost ons enorm veel geld. 40 procent van de bijstandsuitker ingen worden aan moslims in ons land uitgekeerd. In grote steden ben je in ons land in de minderheid als je autochtoon bent. Marokkanen plegen gemiddeld 5 keer meer misdaden dan de autochtone Nederlanders. De gevangenissen puilen uit van de Marokkanen. Moskees reizen de pan uit in ons land. Dit is een beschaafd Westers land waarin de islam steeds meer de overhand neemt. Vrouwenonderdru kking van moslima's is gaande. Die moslimvrouwen stemmen er zelf in mee dat men gehoofddoekt rond moet wandelen of in een burka. Waar zijn de linksen om op de bres te springen voor deze moslima's. Links was altijd in touw met gelijke vrouwenrechten. Daar zie je nu nog maar weinig van terug.
#1942 Sorry 100% Hollander 18-06-2010 01:05
Allereerst wil ik even kenbaar maken geen problemen te hebben met personen van buitenlandse afkomst.
In Nederland wordt je wel gedwongen bovenstaande als eerste te vermelden, anders wordt je gelijk uitgemaakt zijnde racist of erger als dat al bestaat.
Buitendat, ik werk met een x-aantal allochtonen waarbij ik moet vermelden dat ik het er wel mee getroffen heb.
Slechts 25% heeft echt de wil om te werken, de andere 75% loopt (of liever zit thuis) de kantjes ervan af.

De afgelopen jaren komen bepaalde 'rassen' als problematisch naar voren.
15 jaar geleden (al) kreeg je als je pech had klappen van Marokkanen die graag als groep onwillekeurig ruzie zochten.
Het is mijzelf meerdere malen overkomen dat de taal-barriere met vuistslagen werd beslist, een beetje 1 tegen 10 verhaal.
Nu heeft men daar nog steeds een handje van... schijnbaar gaat dit over van generatie op generatie.
Echter tref er eens 1 alleen, dan maakt men zich snel uit de voeten... of volgt je op afstand met de mobiel aan 't oor.

Ruim voordat ik geboren was trok Nederland Turkse arbeiders aan om hier het 'vuile werk' te doen. We zijn nu minstens 3 generaties verder, en ingeburgert zijn ze nog steeds niet.
Sommige van de ouders spreken nog geen fatsoenlijk woord Nederlands, ook niet zo gek natuurlijk als men uitgehuwlijkt is en slecht een paar maanden langer in Nederland verblijft dan de eerst-geborene.
Er is overigens wel een sprankeltje hoop, een enkeling trouwt met een partner van eigen keuze... en trouwt dan enkel omdat de cultuur door vaderlief een beetje wordt opgedrongen.
Bidden of duimen dat het met de generatie die hieruit voortvloeit beter gaat is echter nog steeds gewenst.

Er zijn ook allochtonen waar het blijkbaar goed meegaat, een goede baan, een goed inkomen... Maar tot hoeverre is dit realistisch ???
Een werkgever is verplicht dat een aantal procent van zijn werknemers van allochtone afkomst is. En wordt het aangemoedigt al dan niet tot gedwongen een allochtone werknemer op te laten klimmen tot leiding-gevende.
Dit zou een goed voorbeeld moeten zijn voor anderen ???
Mensen die promotie maken moeten dit naar mijn mening verdienen... helaas is dit meer een vriendjespoliti ek weggelegde kwestie. En hier een daar door de staat gedwongen promotie voor een allochtoon al dan niet verdiend.

Overigens over de Chinese/Thaise/ Vietnamse/enz. generaties in Nederland hoor je niet veel, Nederland tolereert deze gokverslaafde geld-witwassers.
De vele eet-gelegenhede n die men runt zijn verre van hygienisch, zie de Smaakpolitie.

Dit geldt ook voor de vele Doner-kebabs, en andere door allochtone gerunde horeca-zaken. De richtlijnen die opgesteld zijn om de gezondheid te beschermen worden veelal grof overtreden.
Het lijkt bij het zien van de Smaakpolitie erop dat de Keurinsdienst van Waren een instelling is die elke maand op de loonstrook zit te wachten.
Ik zie liever dicht-getimmerd e panden en leegstand dan het toestaan van geld-witwasseri j in onhygienische horeca-zaken.

De hardwerkende allochtoon die een bijdrage levert aan de vooruitgang van Nederland moet zeker aangemoedigt (blijven) worden.
Echter het geld doorsluizen naar het vaderland moet aan banden worden gelegd. Dat geldt ook voor de kniderblijslag voor het in het vaderland wonende kinderen, neven, nichten enz.
Wanneer men besluit bij het met pensioen gaan weder te keren naar land van herkomst, dan moeten alle door diegene meegenomen of overgekomen familie-leden ook mee.
Tenzij deze nog een bijdrage leveren voor Nederland. Het opgebouwde pensioen moeten ze wel ontvangen, daar heeft men ook voor gewerkt.
Echter de uitkeringen zoals de AOW stoppen bij het vertrek, dit geld is bedoeld om in Nederland te spenderen... en niet om de villa in eigen land te onderhouden.
#1941 Student en werkzaam groot kantoor 17-06-2010 14:42
Als ik deze verhalen lees wordt ik alsmaar bozer en bozer. Heb er gewoon geen woorden voor!
Ik woon zelf in 1 van de achterstandswij ken van Amsterdam, waar Job Cohen het allemaal zo goed geregeld heeft, NOT!

Niet dat ik oorspronkelijk uit zo'n buurt kom, maar gewoon omdat ik anti-kraak woon, ik hard werk en studeer (deeltijd universiteit) en ondertussen nog bijna minder geld verdien (>40uur per week, naast mijn studie) dan wanneer ik een een uitkering zou hebben, ben ik in deze wijk terecht gekomen! En ik moet me maar aanpassen aan alle buitenlanders in de buurt. Als ik in de auto zit (lease van mijn werk niet van mij) en door de buurt rij en ik wordt bijna van de weg afgereden door een of andere auto met de Turkse vlag achterop en ik toeter ernaar door zijn rijgedrag, dan wordt er heel hard geremd, alsof je weet ik wat zal worden aangedaan als je er nog eens wat van zegt! Daarnaast wordt mijn vriendin, die naast me zat, nog eens boos op me, omdat ik niet gewoon over me heen laat lopen, want dan krijgen we tenminste geen problemen!

IK BEN HET ZAT, HELEMAAL ZAT. Ik ben totaal niet racistisch, en ook niet opgevoed, maar hoe langer ik in deze wijk woon, in deze stad woon, in dit land woon, waar de Nederlander zich moet aanpassen aan de buitenlander i.p.v. andersom (zoals nederlanders zich in het buitenland aanpassen??), dan verander ik misschien zoals ik niet graag wil veranderen.
Op het moment wil ik mijn studie afmaken en carrière maken, maar als er in toekomst niks gaat veranderen, dan ga ik weg uit dit land, net als (hopelijk) meer (hoogopgeleide) mensen, zodat de regering weet wat het heeft gedaan. Er is veel door mensen gestemd op de PVV, waaronder door mijzelf, maar je kan het niet eens vertellen op je werk, omdat je er anders op aangekeken wordt! Ik ben het echt niet met alle standpunten van de PVV eens, ben eerder een VVD'er, maar niemand die wat doet aan het vreemdelingenbe leid. Op dit moment zijn de onderhandelinge n en het ziet er naar uit dat de PVV niet in de regering komt; DE POLITIEK NEEMT MIJ ALS KIEZER GEWOON NIET SERIEUS! het is schandalig van het CDA dat het niet eens met de PVV wil praten, DE KIEZER HEEFT GESPROKEN, maar de politiek heeft er schijt aan.

Geert ik sta achter je, ook al deel ik niet al je gedachten. Ik hoop dat de PVV in de regering komt, en het integratiebelei d op zich mag nemen, want dat is de reden dat ik heb gestemd op de PVV, laat mijn stem gelden!
#1940 Mark 17-06-2010 12:15
als uit de kosten-baten analyse blijkt dat de verhouding scheef ligt zal er om deze weer in balans te brengen waarschijnlijk meer inkomsten gegenereerd moeten worden uit de betreffende bevolkingsgroep . Het meewerken aan de samenleving, wat de mensen met hogere inkomens immers ook doen, zal bevorderd moeten worden, dus de motivatie zal moeten worden aangewakkerd. Het meest voor de hand liggende middel in mijn visie is om iets minder een 'verzorgingssta at' te worden, voor ieder lid van deze maatschappij, door fors te korten op uitkeringen; er is genoeg te doen, voor iedereen is wel iets te verzinnen, maar het sociale vangnet ontmoedigt de kieskeurige arbeider om initiatief te tonen en mee te werken aan de inmiddels clichématige 'leefbare' samenleving. Positief neveneffect van deze maatregel zal zijn dat de aantrekkingskra cht van Nederland op geïnteresseerde n vanuit de wat armere regionen van de wereld zal afnemen. De mate van afname kan dus worden bepaald met de verlaging van het sociale vangnet. Uiteraard stuit deze maatregel op enig verzet, maar betrokkenheid bij de maatschappij voor de aanwezige werklozen zal hen goed doen.
#1939 VA 17-05-2010 18:43
Kijk ook eens naar die groepen die naar nederland komen, "asiel" aanvragen en binnen zeer korte termijn zich melden bij het IOM om terug te keren. Die krijgen dan bij hun terugkeer, bijna 2000!! euro per persoon mee. Sommigen keren met de jackpot weer terug naar hun eigen land na een korte anwezigheid in dit land, waarbij ze tijdens dat verblijf ook nog geld hebben ontvangen van de opvangorganisat ie. Dit kost ons handen vol geld en kan je moeilijk verkopen aan landgenoten die dit niet eens per maand verdienen. Reken maar uit wat een gezin dit oplevert.
#1938 Peter 13-04-2010 20:45
Dubbele kinderbijslag Egypte vaak onterecht

(Novum) - Bijna driekwart van de dubbele kinderbijslag die wordt uitbetaald aan kinderen die in Egypte wonen en naar school gaan is onterecht. Bij 78 van de 108 onderzochte dubbele kinderbijslagui tkeringen naar dat land was er vorig jaar sprake van een onrechtmatighei d. Dat schrijft minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet Hein Donner (CDA) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Bij de onderzochte uitkeringen ging het om dubbele kinderbijslag voor kinderen die uitwonend zijn, wat ook voor het buitenland geldt. In veel van de onderzochte gevallen verbleven de kinderen echter bij een van de ouders in Egypte.

Donner noemt de uitkomsten van het onderzoek 'verontrustend en onacceptabel'. De Sociale Verzekeringsban k (SVB) heeft voor bijna negentigduizend euro aan boetes en terugvorderinge n opgelegd.

Het onderzoek startte in november vorig jaar. De SVB heeft de regels inmiddels verscherpt, waaronder een presentatieplic ht valt. Dit houdt in dat sinds 1 januari beide ouders die dubbele kinderbijslag aanvragen voor kinderen in Egypte, zich ieder kwartaal met hun paspoorten moeten melden.
#1937 don 12-04-2010 20:27
DEN HAAG - Minister Eimert van Middelkoop (Integratie) stelt over dit jaar 7 miljoen euro beschikbaar aan werkevers die hun (allochtone) personeel helpen hun Nederlands op peil te brengen. Tot uiterlijk 31 oktober kunnen werkgevers een subsidieaanvraa g indienen.
#1936 Steve 15-03-2010 14:19
Vandaag zijn er cijfers in het AD verschenen waaruit blijkt dat één op de drie dieven in Gouda Marokkaan, of van Marokkaanse komaf is. Hiermee heeft Gouda relatief het hoogste aantal criminelen van Marokkaanse afkomst. Deze cijfers zijn vrijgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Uit deze cijfers blijkt ook dat het percentage misdadigers van Marokkaanse afkomst groot is in de steden Utrecht, Veenendaal, Culemborg en Zeist. Van alle veroordeelde misdadigers, is 20 tot 25 procent van Marokkaanse origine.

Logischerwijs voeren de grote steden sowieso de lijst aan in absolute aantallen criminelen. De top drie bestaat uit Amsterdam (2.500 Marokkanen op 15.000 criminelen), Rotterdam (1.798 op 16.299) en Den Haag (1.271 op 11.544).
#1935 Joep van Rooj 08-03-2010 18:48
79 procent veelplegers in Berlijn heeft migratieachterg rond
Ingediend door Admin op 7 maart, 2010 - 18:49. Gedrag
Duitsland, maart 2010

De typische veelpleger is man, van Arabische afkomst en houdt zijn criminele gewoonten als volwassene. Dat blijkt uit gegevens van het ministerie van justitie in Berlijn.
79 procent van de veelplegers in Berlijn heeft een migratieachterg rond en 47 procent is van Arabische afkomst. Tijdens proefverlof recidiveert 60 procent.

Der Tagesspiegel, 4 maart 2010
#1934 Jukkel 16-02-2010 22:49
Gouda betaalt 2250 euro om Noord-Afrikaans e jeugd te laten feestvieren

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2010/02/gemeente_gouda_koopt_straatrov.html
#1933 Ik 09-02-2010 22:03
Wanneer stoppen jullie nou met het verzamelen van meer reacties, gaan jullie dan alle (en dan ook echt alle) reacties eens goed bekijken en beginnen met het onderzoek?
Zal best lang duren (hoop dat jullie het goed en serieus oppakken zodat links zich er niet al te makkelijk tegen kan verweren.. Vergeet dus ook niet de winst die ze opleveren mee te nemen. Achter de streep blijft het toch wel min, maar dan heb je tenminste goede cijfers waar links niet tegen in kan gaan).

Als jullie nu beginnen is het misschien nog voor de landelijke verkiezingen afgerond.

Hier is nog even een kostenpost: http://www.spitsnieuws.nl/archives/sport/2010/02/allochtonen_moeten_meer_bewege.html
#1932 Vreemdeling in eigen land 02-02-2010 13:25
Ik heb laatst zo'n inburgerings cursus mogen aanschouwen en ik werd me daar kwaad zeg.
Zo'n cursus begint om 9.00 uur en om half tien kwart voor tien komen er nog binnen en als de leraar daar wat van zegt wordt de leraar belachelijk gemaakt achter de rug door de laatkomers in hun eigen taal.
Die mensen zitten daar alleen maar omdat ze anders de uitkering verliezen.
Het lesmateriaal wat gebruikt word staat allemaal op pc's De les starten hebben ze problemen mee maar het vinden van Arabische youtube filmpjes dat is geen enkel probleem.
Ik heb eens voor de gein zo'n computer eens doorgespit wat er allemaal mee opgezocht is en ik kan je zeggen het was niet voor de les wat ik daar allemaal zag maar goed dat die pc's virusscanners hadden.
Ik zag er zelfs eentje bezig met zijn Arabische webmail (hoezo problemen met pc gebruik ???) Moslima's die met elkaar aan het kleppen waren en als de leraar in de buurt staat Ikke niet snappe en dan na uitleg van de leraar weer verder kleppen.
En toen ik op de site van de PVV en de TON zat werd ik vuil aangekeken waarna ik door de leraar werd gevraagd deze sites niet meer te bezoeken wanneer de "cursisten" aanwezig waren.
Gewoon een lachertje zo'n cursus.
Wat kost die les ruimte ?
Wat kosten de pc's (zo'n 15-25 stuks) + hardware + software licenties
Wat kost de inzet van leraren ?#1931 Rob 22-01-2010 21:16
'Volgens de Deense politie en het bureau voor de statistiek wordt 70% van de misdaden in de Deense hoofdstad door moslims gepleegd.

Kijk dan ook eens op de opsporingsite van de politie, na een avondje tellen kwam ik uit op 83,2 % allochtonen, met als superuitschiete r naar Antillianen en marokkanen in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam.
In Culemborg staat momenteel 30 man ME dag en nacht paraat om de (handvol)relsch oppertjes uit elkaar te houden en wie betalen dat? juist, wij allemaal.
Tijd dat ze er eens een paar voor een jaar of 5 opsluiten, dat is de enige taal die deze kanpen begrijpen.
Maar nee, wij nederlanders zijn kennelijk bang voor deze knapen.... jammer!
Als ex marinier jeuken mijn handen soms, nooit zal ik buigen voor dat tuig uit het buitenland dat hier alles verziekt en op komt eten.
Mensen, wordt wakker!
Zelfs de vrijheid van meningsuiting wordt nu aangetast, doordat een (import) advocaatje zonodig iemand als Geert Wilders voor de rechtbank laat dagen... nee zelf mogen die Moslims WEL discrimineren!! !!!
Ik ben in veel landen geweest, maar nooit heb ik zo`n waanzin en angst meegemaakt als hier in nederland.
Mensen, sluit de rijen!!! anders kun je over 5 jaar verplicht naar de moskee...

Rob
#1930 jop 21-01-2010 13:43
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2010/01/marokkaanse_vrouwen_graties_na.html
#1929 M.van der Mast 14-01-2010 10:56
Bij ons in Gouda heeft men besloten dat mensen die meer reistijd hebben dan een uur of lichamelijk beperkt zijn, gratis gebruik kunnen maken van een taxi . Het gaat hier om 40 van de 550 inburgeraars. En wie gaat dit betalen?
Uiteindelijk wij natuurlijk! Bovendien moeten al onze ouderen, die hier geboren en getogen zijn en altijd premies hebben betaald, zelf maar zien hoe ze bij een arts komen of boodschappen halen. Ook mensen met een kind op speciaal onderwijs, die niet met een busje gehaald worden, moeten maar bij de school zien te komen. En dan al die kinderen die ver van school wonen. Deze mensen hebben net zoveel recht op vervoer en voor hen is het ook belangrijk om te komen waar ze moeten zijn.Wij worden allemaal geacht zelf zorg te dragen voor de manier hoe we ergens moeten komen met dit weer en als we de gebruik maken van o.v. of een taxi, is dat geheel op eigen kosten. Wie praat hier nu over discriminatie!! !!!!!
#1928 anoniem 10-01-2010 02:59
''Volgens de Deense politie en het bureau voor de statistiek wordt 70% van de misdaden in de Deense hoofdstad door moslims gepleegd. Onze nationale bank publiceerde kortgeleden een studie, volgens welke iedere islamitische migrant gemiddeld meer dan twee miljoen Deense Kronen (ca. € 300.000, -) aan steun door de staat kost, alleen al veroorzaakt door hun geringe deelname op de arbeidsmarkt. Bovendien krijgen ze veel meer steun van onze sociale staat voor werklozen: de kosten voor vertalers, aparte lesuren op school – daarbij kan 64% van de kinderen van islamitische ouders na tien jaar onderwijs nog niet eens goed lezen en schrijven – maatschappelijk werkers en natuurlijk meer politie.''
...
''Zoals ik al noemde, heeft de Deense nationale bank berekend dat iedere immigrant uit islamitische landen de staat ongeveer € 300.000, - kost. Met dit geld kunnen we de mensen helpen een gelukkig leven in een islamitische staat te leiden, waar ze zich niet hoeven integreren in een samenleving die ze niet begrijpen. Genoeg geld te hebben om de eigen familie te onderhouden en in een echt thuisland te leven, kan een enorme sprong voorwaarts voor die mensen zijn. Niet alleen de individuele moslim en de Europese samenlevingen zouden daarvan profiteren. ''

Bron: http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=8229
#1927 Henk Jan 08-01-2010 10:52
GOUDA - De gemeente Gouda zet sinds juni 2008 taxi's in om inburgeraars naar de inburgeringcurs us en bijbehorende fietslessen te brengen.
Het gepamper kost de belastingbetale r ongeveer vijfhonderd euro per dag.

De nota wordt meteen doorgestuurd naar de afdeling Dienst Arbeid en Integratie van de gemeente Gouda. De taxi's en taxibusjes rijden dagelijks heen en weer tussen de multiculturele wijk Oosterwei en het cursuslokaal op bedrijventerrei n De Goudse Poort aan de rand van de stad. Een locatie die overigens prima bereikbaar is met de bus.
#1926 nog maar weer eens een reactie 05-01-2010 23:12
Golf van maatregelen tegen overlast Marokkaanse jongeren


Het kabinet kondigt een reeks maatregelen aan in de strijd tegen overlast door Marokkaans-Nede rlandse jongeren. Gemeenten moeten aan de slag.Justitie garandeert dat er per 1 april een sluitend stelsel van nazorg is voor jeugdige gedetineerden van Marokkaanse herkomst. Als een Marokkaans-Nede rlandse jongere vrijkomt krijgt de gemeente waar hij heengaat bericht over zijn ontwikkeling tijdens detentie. In de gevangenis krijgen de jongeren cursussen gericht op gedragsverander ing om hun antisociale of criminele gedrag te veranderen. Het is een van de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om de overlast van Marokkaanse jongeren aan te pakken.In een brief aan de Kamer schetst de regering de omvang van het probleem met de overlastgevers van Marokkaanse herkomst. ‘Ze doen niet mee in de samenleving, ze zitten in de negatieve spiraal van schooluitval, overlast, werkloosheid en criminaliteit’, aldus het kabinet in haar brief Grenzen stellen en perspectief bieden. Een pakket aan maatregelen moet deze tendens doen keren. ‘De aanpak moet vooral op lokaal niveau vorm krijgen’, kondigt het kabinet aan.‘Gemeenten zijn verantwoordelij k voor deze aanpak, maar de urgentie van de problematiek vraagt om een stevige ondersteuning door het kabinet en betrokkenheid vanuit de Marokkaans-Nede rlandse gemeenschap bij die lokale aanpak.’ Het rijk wil vooral samenwerking aangaan met gemeenten waar relatief veel overlastgevende en criminele Marokkaans-Nede rlandse jongens wonen.Speciale teamsEen van de actiepunten is het opzetten van een netwerk waarin gemeenten en Marokkaans-Nede rlandse organisaties nauwer kunnen samenwerken. Er komen ‘praktijkteams’ en ‘implementatiet eams’ bestaande uit lokale experts, aangevuld met experts van het rijk.Gemeenten zouden volgens het kabinet een ambtenaar moeten aanwijzen die voor deze problematiek optreedt als coördinator of projectleider, en er komt een speciaal ambtelijk overleg met ambtenaren van gemeenten, rijk en provincie. Tevens wordt geadviseerd om in gemeenten professionals in te roosteren voor een intensieve begeleiding van Marokkaans-Nede rlandse multiprobleemge zinnen. Zo’n gezinsmanager moet een aantal dagen per week beschikbaar zijn voor dat gezin en mag een maximale caseload hebben van vier à vijf gezinnen. Ook de inzet van straatcoaches wordt toegejuicht en financieel ondersteund. Den Haag stelt hier drie miljoen euro voor beschikbaar. Gouda krijgt negen ton om gezinscoaches in te zetten.Softdrugs•Volgens het kabinet is ‘een groep oudere jongens bovenmatig betrokken bij softdrugsgebrui k of -handel en maken deze jongens zich relatief vaak schuldig aan inbraak en berovingen’.•Gemeenten met veel Marokkaanse Nederlanders: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Gouda, Almere, Eindhoven, Tilburg, Leiden, Haarlem, Breda, Den Bosch, Amersfoort.•Gemeenten met veel Marokkaans-Nede rlandse jongens (van 14,9 tot 6,3 procent): Amsterdam, Gouda, Utrecht, Culemborg, Rotterdam, Den Haag, Zeist, Gorinchem, Weesp, Schoonhoven, Maassluis, Roosendaal, Bergen op Zoom, Veenendaal, Boskoop, Weert.Meer plichten en verbodenDe Tweede Kamer buigt zich binnenkort over het wetsvoorstel maatregelen bestrijding voetbalvandalis me en ernstige overlast. De maatregelen kunnen ook worden ingezet tegen overlast van Marokkaans-Nede rlandse jongeren.De nieuwe wet geeft de burgemeester de mogelijkheid om diegenen die structureel overlast veroorzaken een gebiedsverbod, een groepsverbod en/of een meldingsplicht op te leggen. Als er een strafbaar feit is gepleegd kan de officier van justitie, vooruitlopend op het oordeel van de rechter, een gedragsaanwijzi ng opleggen. Dat kan zijn: een gebiedsverbod, meldingsplicht, contactverbod of een aanwijzing zich te doen begeleiden. De rechter krijgt de mogelijkheid om een wijkverbod op te leggen als zelfstandige maatregel bij overlast. Nu kan zo’n wijkverbod alleen worden uitgevaardigd als voorwaarde bij een voorwaardelijke straf of bij de schorsing van de voorlopige hechtenis.
#1925 Jan 04-01-2010 11:52
Eind december 2009 stappen we het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam binnen. Direct bij de ingang in beeld aan de rechterhand: Een deur met het bord: "Islamitische gebedsruimte". Die ruimte kost toch geld elke dag qua instandhouding. Wie betaalt dat. Dat komt toch uiteindelijk uit de ZVW, AWBZ, de zorgtoeslag en noem maar op. Kortom. zeg maar gerust de belastingbetale r, want alles wat je onder dwang betaalt, hoe ook genaamd, zijn algemene middelen. Wat is dat voor onzin, zo'n ruimte.
#1924 Jan 28-12-2009 12:49
Ieder jaar opnieuw slingeren we 0,8% van ons zuur verdiende geld over de balk. Dat is op zich geen nieuws. Dat we daarbij ook nog eens via gemeentelijke samenwerking aan zustersteden bakken met geld weggooien en ook nog via milieufondsen aan diverse projecten ver weg grote sommen geld verkwanselen is normaal tegenwoordig. Ook storten we graag grote sommen geld aan de goede doelen (soms rechtsstreeks en soms via loterijen).
Dat we geld geven is normaal. Het dient tenslotte het "goede doel". We weten dat van dit geld vaak smeergeld moet worden betaald om de dorpsleiding zover te krijgen dat we die ene waterput mogen slaan in dat land dat inmiddels meer geld heeft dan ons landje.
Wist u dat we in de afgelopen 20 jaar zijn afgegleden van de 7e economie in de wereld naar de 17e plek op diezelfde ranglijst? Wist u dat we geld geven aan landen die aanzienlijk hoger op die lijst staan? Denk dan aan een land als Brazilie wat inmiddels op de 10e plek staat. Of aan de opkomende economie India.
Het wordt tijd om de hand wat meer op de knip te houden als het gaat om dit soort verspilling.
#1923 IDFA 17-12-2009 18:41
Volgens het Centrum voor Mondiaal Onderwijs is zo'n 90 tot 95% van de migranten die naar Europa willen 'economische migrant' en geen vluchteling. Dit cijfer is onlangs bevestigd door de documentaire Poortwachters: van de 15.000 aanvragers in 2008 konden slechts enkele honderden asielzoekers bewijzen dat zij daadwerkelijk in hun vaderland werden vervolgd en dus in aanmerking komen voor de begeerde A-status.

Dit betekent
1. Nederland moet immigranten subsidieren die geen verblijfsvergun ning hadden mogen krijgen.
2. De rechtsstaat op dit punt een lachertje is (VLUCHTELINGENVERDRAG)
"Officieel geldt in Nederland een streng immigratiebelei d voor landen buiten de EU en niet-Westerse landen. Een uitzondering daarop vormt het asielbeleid."
"Natuurlijk wil Nederland mensen de mogelijkheid blijven bieden om te ontsnappen aan onmenselijke situaties in landen als Irak en Soedan, maar waarom wordt er zo weinig gedaan aan de OPVANG IN DE REGIO, zoals vaak geopperd wordt?"
"Met financiële hulp vanuit het Westen aan de omringende landen kan er veel geregeld worden omdat de capaciteit van opvang in Nederland niet onbeperkt is."
3. Mensen zich terecht mogen afvragen wat de kosten zijn van de massa-immigrati e, en dat de mensen die verantwoordelij k waren en zijn voor de massa-immigrati e zich dienen te verantwoorden.

http://www.cmo.nl/sw/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=413
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1325913.ece/70_duizend_vluchtelingen_in_Nederland
http://www.trouw.nl/achtergrond/Dossiers/article1430629.ece/selim___Asielbeleid_leidt_tot_onevenredige_toename_moslims_.html
http://www.law.kuleuven.be/jura/art/39n3/desmet.htm
#1922 Ma 16-12-2009 21:06
Moslim collega's en kinderen hebben bij ons op school extra vrije dagen.
Dat is discriminerend en ongelijkwaardig . Het werkt ook demotiverend op collega's en andere schoolkinderen.
Daarnaast blijkt nu dat je bij AH, C1000, Hema en SdBoer geen KERSTstol meer kunt kopen. Ze heten nu FEESTstol.
Hebben we dan de FEESTvakantie ipv KERSTvakantie ? Nee, nog niet...maar de EU/Brussel zal dat nog wel regelen.
#1921 Kees 15-12-2009 22:20
Kijk huiver en huil.

http://www.geenstijl.tv/2009/12/rutger_vuistdiep_in_de_integra.html
#1920 IDFA 12-12-2009 20:00
"De documentaire Poortwachters die op het IDFA in premiere ging, werpt een kritische blik op de praktijk van de Immigratie- en naturalisatiedi enst IND. In de film blijkt dat van de 15.000 aanvragers in 2008 slechts enkele honderden asielzoekers konden bewijzen dat zij daadwerkelijk in hun vaderland werden vervolgd en dus in aanmerking komen voor de begeerde A-status."
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1325913.ece/70_duizend_vluchtelingen_in_Nederland
#1919 D666 12-12-2009 19:46
Een groep moslimvrouwen in Amsterdam Zuid wil mannen uit het zwembad verbannen als zij aan het zwemmen zijn. De vrouwen dragen burkini's, zwempakken die het hele lichaam bedekken. Ondanks die burkini eisen ze toch dat mannen vertrekken.
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/253057/Moslimvrouwen-in-burkini-willen-mannen-weren.htm

Aanvankelijk zou de burkini verboden worden, nu eisen onze moslima 's het recht op om zonder mannen te kunnen zwemmen:
"Na eerder volhardend te hebben geweigerd, is Het Hanzebad in Zwolle toch om: zwemmen in burkini tijdens reguliere openingsuren is voortaan toegestaan."
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/159772/Hanzebad-staat-zwemmen-in-burkini-toch-toe.htm


Nederland staat al langer pal voor zijn cultuur:
- Gemeenten willen kruisloze multicultimijte r Sinterklaas
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultuur-Televisie/251150/Gemeenten-willen-kruisloze-multicultimijte r-Sinterklaas.htm
- Marokkaanse Piet moet Sint in Amsterdam beschermen
http://www.elsevier.nl/web/10214572/Nieuws/Cultuur-Televisie/Marokkaanse-Piet-moet-Sint-in-Amsterdam-beschermen.htm
- Nu weer debat over 'racistisch fenomeen' Zwarte Piet
http://www.elsevier.nl/web/10209293/Nieuws/Cultuur-Televisie/Nu-weer-debat-over-racistisch-fenomeen-Zwarte-Piet.htm
- Aparte theaterstoelen moslima's
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3651915/__Aparte_stoelen_moslima_s__.html
- GVB verbiedt dragen van christelijk kruisje
http://www.telegraaf.nl/binnenland/5527188/__GVB_verbiedt_dragen_kruisje__.html?p=14,2

Je maintiendrai
Verliest Nederland zijn kennis van de Franse taal en/of verliest Nederland zijn cultuur?
#1918 Eurabist 12-12-2009 18:50
Veel Turken en Marokkanen in Den Haag vinden dat er te veel buitenlanders in hun stad wonen. Dat meldt de Telegraaf op basis van de Stadsenquête van de gemeente.

Vooral Turken vinden dat er te veel buitenlanders zijn: 73 procent van hen is die mening toegedaan. Van de Nederlanders vindt 58 procent dat er te veel allochtonen zijn, en van de Marokkanen en Surinamers 53 procent. In totaal vindt bijna 60 procent van de Hagenaars dat er te veel buitenlanders in hun stad wonen.
http://www.depers.nl/binnenland/117717/Allochtonen-te-veel-buitenlanders.html
#1917 ruud 12-12-2009 15:10
Bron: De Limburger 11 nov. 2009: De gemeente Roermond gaat extra subsidie aanvragen voor de wijk Donderberg. Dat is mogelijk nu minister Eberhard van der Laan (PvdA, Wijken) de mogelijkheden daartoe heeft verruimd.
#1916 urza 11-12-2009 10:26
Gemeente blijft uitgeprocedeerd e asielzoekers opvangen
vrijdag 11 december 2009 07:44

Zeker negentien van de 36 grootste gemeenten in Nederland blijven uitgeprocedeerd e asielzoekers opvangen terwijl die per 1 januari moeten sluiten. De gemeenten gaan daarmee in tegen de afspraken die met het kabinet werden gemaakt bij het generaal pardon voor geprocedeerde asielzoekers. Staatssecretari s van Justitie Nebahat Albayrak (PvdA) eist dat gemeenten de noodopvang per 1 januari sluiten.
#1915 D666 10-12-2009 18:08
"Voor komend jaar stelt de minister van Wonen, Wijken en Integratie 7 miljoen euro beschikbaar voor straatcoaches en gezinsmanagers. Geld dat bovenop de potjes van gemeentes zelf komt. De straatcoach is inmiddels zo in het ambtelijke apparaat opgenomen dat ze in Utrecht en Amsterdam zijn aanbesteed."
http://www.depers.nl/binnenland/359680/Probleemjongeren-aanpakken-is-big-business.html
#1914 Tegenlicht 10-12-2009 14:31
H,

het CBS houdt bij hoeveel immigranten, emigranten, sterfte en nieuw geborene er elk jaar zijn. In 2008 kwamen er 76000 nieuwe Nederlanders bij. Ongeveer 140.000 buitenlanders komen naar Nederland, ongeveer 120.000 Nederlanders vertrekken. Verder zagen er nog zo'n 200.000 nieuwe mensen het levenslicht en er stierven er ook zo'n 140.000 mensen.

Ik kan enkel tot de conclusie komen dat de "massa" die voor immigratie staat in de naam van deze website ongegrond is. Het verloop in de bevolking is immers minder dan 1%.

Ik vind het overigens erg boeiend dat veel mensen via deze website hun ongenoegen over de islam uitspreken. Ik betwijfel echter wat de link is tussen massa-immigrati e en de islam. Het is natuurlijk zo dat er procentueel meer islamieten onder deze immigranten zijn, ik zou me meer zorgen maken over het grote aantal kinderen wat compleet afgezonderd van de samenleving islamitisch wordt opgevoed. Dat aantal is denk ik groter dan het aantal moslims dat via de grens ons land binnenkomt.

Mijn stem krijgt meneer Wilders in ieder geval niet. Een Indo met ik meen een Hongaarse importbruid met dubbel paspoort? Hoe kan iemand al hij serieus genomen worden in de standpunten die hij neemt? Iets met zwart zien, een pot en een ketel waarbij zwart zien dubbel kan worden opgevat.
#1913 Henko 10-12-2009 08:53
Hier bij ons het zelfde. Een azc en de kinderen daar worden elke dag met de bus opgehaald om in Havelte naar school te worden gebracht. Kinderen bij ons uit het dorp moeten wel gewoon op de fiets. Dus waarom de andere kinderen niet? Intergreer gewoon tussen de andere kinderen door mee te fietsen.
Waarom moeten wij voor de grieprik naar een plekje toe rijden 15 km verderop terwijl het gehele azc met bussen opgehaald word. Waarom moeten wij dus wel op de fiets er naar toe rijden?
Begrijp me niet verkeerd want racistisch ben ik ABSOLUUT niet maar waarom word de Nederlander die hier geboren en getogen is meer en meer naar de achtergrond gedrukt en gewoon word gebruikt als een ezel die er alleen maar is om geld voor de regering te verdienen. Terwijl als je hier komt en je handje ophoud je aan alle kanten voordeeltjes en andere dingen krijgt. Waarom niet naar Canadeed model. Eerst hier een aantal jaren werken en dan pas aanspaak kunnen maken op de voorzieningen.
Maar we zijn inmiddeld beland in een structuur waar als je ook maar iets tegen spreekt je direct een racist bent. Want daar is links groot mee geworden. "Speel de racist kaart indien het uitkomt"
#1912 D666 09-12-2009 20:57
Nee, aldus Rachid Niny, hoofdredacteur van de Marokkaanse krant Al Massae. ‘In Saoedi-Arabië mag een vrouw niet autorijden, laat staan dat er een priester of een non door de straten van Jeddah loopt. Deze mensen hebben zelf geen respect voor andere geloven.’

Niny is een belangrijke opinieleider in Marokko. In zijn krant maakt hij donderdag de bittere reacties uit Saoedi-Arabië en andere landen uit het Midden-Oosten met de grond gelijk. De strekking: hoe kunnen deze achterlijke dictaturen, waar per decreet is bepaald dat kerken en synagogen verboden zijn, protesteren tegen een minarettenverbo d in een democratie als Zwitserland?

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1324277.ece/Marokko_steeds_kritischer_over_houding_van_Arabische_landen
#1911 urza 08-12-2009 16:59
BRUSSEL - Nederland behoort tot de EU- landen die de meeste mensen asiel verlenen. Van de 27 EU-landen staat Nederland op de zesde plaats met een aantal van 6100 personen die vorig jaar asiel kregen.

Alleen Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Zweden verlenen meer mensen asiel, aldus een overzicht van Europees statistisch bureau Eurostat dat dinsdag is gepubliceerd. (pdf)

Hoog aantal
Het hoge aantal lijkt onder meer te komen omdat Nederland bovengemiddeld vaak positief oordeelt over een aanvraag. Nederland honoreert 52 procent van de aanvragen, bijna twee keer meer dan het EU-gemiddelde van 28 procent.

In de Europese Unie hebben vorig jaar 76.300 van de 281.100 aanvragers asiel gekregen. De grootste groep van de asielverkrijger s komt uit Irak (22 procent), Somalië (12 procent) en Rusland (10 procent). Asielzoekers uit Afghanistan vormen slechts 7 procent van de personen die in 2008 een asielstatus hebben verkregen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hadden vorig jaar 13.400 mensen in Nederland asiel aangevraagd.
#1910 Bart 04-12-2009 19:02
weinig Nederlanders en heel veel hoofddoekjes werkzaam in sociale werkvoorzieningen
Dan rest de vraag, is de sociale werkvoorziening bestemd voor allochtonen met een taalhandicap ?, of -zoals het vroeger was- voor mensen met een daadwerkelijke handicap?
In ieder geval gaat er veel subsidie heen, en de moeite waard om te vermelden in "wat kost de massa-immigrati e"
#1909 Karin 03-12-2009 11:22
Het gaat over de familie Bouziane en de integratie in de Belgische gemeenschap.

Deze man, imam te Brussel, is na te hebben verklaard dat men zijn eigen vrouw mag slaan, voorlopig door België uitgewezen. De stad heeft nochtans als sociale en islamtolerante instelling de polygame gezinssituatie van de heer Bouziane goedschiks aanvaard. De stad accepteert zelfs dat zijn tweede vrouw zich bij hem voegt in België, zonder haar een verblijfsvergun ning uit te reiken.

Beter nog: aangezien al zijn kinderen in België geboren zijn, zijn zij echte Belgen en kunnen zij, zelfs zonder papieren, niet uitgewezen worden.

Het verhaal wordt beter :
Imam Bouziane heeft bij beiden vrouwen 8 kinderen; dus 16 in totaal. Zijn tweede vrouw is echter geen echte echtgenote, zij wordt door België als een 'alleenstaande ouder' beschouwd.
Zij geniet dus van een uitkering A.P.I . (allocation parent isolé die €707,19 voor een ouder met 1 kind bedraagt, te vermeerderen met €176,80 per aanvullend kind = (+) 7 x €176,80. Ofwel een totaal van €1.944,79. Voor haar 8 kinderen geniet zij ook elke maand €978,08 kinderbijslag.

Twee van de kinderen zijn minder dan drie jaar dus geniet zij ook nog A.P.J.E (allocation pour jeune enfant): €161,66 x 2 = €323,32.
Als alleenstaande ouder geniet zij ook nog van een woontoelage (Allocation d'aide au logement ) van €300.

Het verhaal wordt nóg beter :
Met 8 kinderen heeft mevrouw Bouziane-2 absoluut geen tijd om te gaan werken, te meer daar Imam-lief niet kan dulden dat zijn moslimvrouw in de nabijheid zou komen van andere verderfelijke westerse mannen. Dus geniet zij ook van een R.M.I. ( leefloon ) zijnde €417,88 + €167,15 per kind maakt in totaal €1.755,08. Een leuk inkomen voor iemand die nooit belastingen betaalt, zeker als je bedenkt dat het gemiddeld pensioen in Belgie 1000 EUR is...

Onder de 8 kinderen zijn er vier schoolgaand. Dit geeft recht op een recent gestemde tegemoetkoming voor aanvang schooljaar van €257,61 x 4 = €1.030,44

(= een maandelijks bedrag van €85,87).

In totaal ontvangt Mevrouw Bouziane-2 dus €5.296,14 per maand netto.
Hoeveel verdien jij?

En dit maakt het verhaal helemaal goed :
Dhr en mw Bouziane-1: met hun 8 kinderen krijgen €978,08 gezinstoelagen iedere maand + 2 uitkeringen voor jonge kinderen €323,32 + uitkering huisvesting €300 + RMI voor gehuwd paar (€626,82)+ 8 kinderen (€1.337,20)!
Zijnde €1.964,02 + uitkering voor aanvang schooljaar 4 kinderen €85,87.
Dhr en mwBouziane-1 ontvangen dus €3.651,29 per maand.

Het polygame moslimgezin Bouziane ontvangt dus €. 8.947,43 totaal per maand.
Familie Bouziane, betaalt geen eurocent belastingen ! ! !Blijf hard werken en betaal trouw je sociale bijdragen, en vooral ' WEES VOORAL VERDRAAGZAAM ' !

Fod Binnenlandse Zaken / SPF Intérieur Civiele Veiligheid Directie
Rampenschade Leuvenseweg 1 - 1000 Brussel
#1908 hulpverlener 02-12-2009 17:16
Ik werk in de hulpverlening en heb veel te maken met vrouwen uit moslim landen die hierheen zijn gekomen d.m.v. huwelijk. Het huwelijk blijkt niet zo als ze gedacht hadden, man isoleert de vrouw of slaat de vrouw. Vrouw komt in de opvang spreekt nauwelijks Nederlands maar is wel op de hoogte van alle voorzieningen. Weet precies wat haar rechten zijn. Uitkering regelen, Urgentie regelen, Zorgtoeslag en weet ik wat allemaal. Ik was vroeger erg links maar merk dat ik steeds meer het gevoel krijg dat er iets niet klopt. Ik worstel hiermee.
#1907 Wijze Gijs 01-12-2009 22:35
Wat te denken van de kosten die gemaakt worden om controleurs in te zetten om erop toe te zien dat schapen netjes worden geslacht met het offerfeest? Afgelopen week weer duidelijk geworden: controleurs moeten met bosjes de straat op om te kijken of de moslims hun schapen wel normaal (laten) slachten op de plaatsen waar het hoort (slachthuis) en dus niet waar het niet hoort (in de huiskamer, bij de slager om de hoek).

Daarnaast: er is / wordt ook nogal wat geld beschikbaar gesteld om (zich eerder misdragende) allochtone jongeren die zich gedurende een bepaalde periode wél netjes hebben gedragen te belonen met een vliegreis naar één of ander mooi oord! Te gek voor woorden.. belonen als géén criminaliteit uithalen.. het moet andersom zijn! Straffen als ze het wél doen, en geen beloning als ze het niet doen! Van iederéén wordt verwacht dat ze zich normaal gedragen (zonder beloning!) dus ook van allochtonen (of moeten we tegenwoordig "nieuwe nederlanders" zeggen.. pff).
#1906 lennie 30-11-2009 23:53
Enige jaren geleden werd een afgewezen asielzoeker uit Ethiopië 3 x op 1 dag opgepakt wegens auto inbraak en direkt weer vrijgelaten, dit vergrijp was te klein om blijvend te worden vastgezet, dit beviel deze persoon niet en is toen naar het plaatselijke industrieterrei n gegaan en diverse bedrijfspanden in de brand gestoken o.a. mijn eigen pand, totale schade 15 miljoen euro, hij stond bij de brand te wachten om opgepakt te worden, in de krant stond : 27 jarige stadsgenoot is opgepakt wegens brandstichting dat was dus de Ethiopiër , maar dat mocht niet vermeldt worden.
De Ethiopiër mocht blijven in een inrichting en was jaren later nog in Nederland, zal waarschijnlijk zijn verbl.vergunnin g hebben gekregen, zijn doel was bereikt.
#1905 urza 30-11-2009 17:31
Duizenden migranten onterecht in bijstand
donderdag 29 januari 2009 14:21

In strijd met de Nederlandse wet krijgen zeker 2.400 vreemdelingen met een verblijfsvergun ning een bijstandsuitker ing. De VVD is geschokt en eist maatregelen van het kabinet.


Vreemdelingen hebben pas recht op een uitkering nadat zij vijf jaar in Nederland hebben gewerkt. Als ze eerder werkloos worden, moeten ze hun verblijfsvergun ning inleveren en vertrekken. Soms doen ze dit uit vrije wil, maar meestal niet.

Maar vanwege Europese regels en verdragen kan de overheid hier niets tegen doen, blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen en de Immigratie- en Naturalisatiedi enst (IND).
VVD: Levenslange uitkering is mogelijk voor migranten die nooit belasting hebben betaald
#1904 J Folkertsma 30-11-2009 11:04
http://www.dagelijksestandaard.nl/2009/11/02/something-is-rotten-in-the-state-of-denmark/

leest dit zegt genoeg denk ik.

kom maar op met dat referendum
#1903 Carla 29-11-2009 23:38
In de jaren 70 van de vorige eeuw kwamen veel marokkanen en turken hierheen om te werken, de bedoeling was dat ze terug gingen maar de toenmalige regering Den Uijl pleitte voor gezinsimigratie , daar is de misbruik begonnen, Men mocht ook kinderbijslag aanvragen en omdat deze mensen niet konden lezen of schrijven werd de hulp van nederlandse vrijwilligers gevraagd om deze mensen te helpen met invullen van formulieren, een vriendin van mij werd ook gevraagd (in Rotterdam) om zich als vrijwilliger in te zetten om deze mensen te helpen met de formulieren voor kinderbijslag in te vullen.
Ze was met stomheid geslagen toen zo'n geitewollensok haar ging inwerken, ze was er getuigen van dat deze sok aan een turkse man vroeg : hoeveel kinderen heeft u? die man zei 6 kinderen, toen zei die sok ,dan vult u maar in dat u 9 kinderen heeft, dat merken ze toch niet en u krijgt dan meer geld.

Mijn vriendin heeft daar 1 dag vrijwilligerswe rk gedaan en is toen niet meer teruggegaan, ze heeft het gemeld bij sociale zaken maar die zeiden dat ze er niks aan zouden doen.

Zij denkt dat deze fraude nog steeds op grote schaal gebeurt met medewerking van de groenlinksers die dit stimuleren.
#1902 V. van Dijk 29-11-2009 20:55
Wat dachten jullie van het ziekteverzuim tijdens Ramadan. Omdat ze overdag niet eten worden ze zwak, ziek en misselijk en kunnen ze niet werken.... Waardoor het ziekteverzuim en kosten hoger worden en de collega's het werk op moeten vangen.
#1901 Morrison 28-11-2009 08:25
Ik zag gister het programma Eigen schuld Dikke bult van Witteman en schrok me werkelijk dood van de detentie en "behandel" kosten per jong gedetineerde, die zijn maar liefst circa 250.000 euro per jaar p.p.
Laten we het geld aan de bejaarden besteden en niet meer aan dat tuig.
#1900 Trudy van Rijthoven 28-11-2009 08:17
De gevangenis bij mijn moeder om de hoek, in de stormpolder in krimpen aan den ijssel, ooit een fijn dorp, zit voor 95% vol met buitenlanders, echt waar, kijk maar na. Dit kost ons toch bergen geld? Ze worden verzorgd, gevoed en zelfs opgeleid op onze kosten, terwijl ze hier nog niks goeds gedaan hebben. Het is echt om te huilen.
#1899 van den Heuvel 28-11-2009 02:21
In de asielzoekerscen tra zijn ook veel beveiligers/bew aking nodig, wat zeer veel geld kost ! Met regelmaat komt de politie naar het AZC met asielzoekers die 'ergens' voor gearresteerd werden. Zij worden "afgeleverd" bij het AZC zonder dat er 'straf-maatrege len' genomen en/of in de gevangenis gezet worden ! Hoe dit mogelijk is, is mij ook een raadsel ! Alleen voor moord en doodslag dan (waarschijnlijk ) niet. Maar voor diefstallen, vernielingen, ruzie enz. word NIETS mee gedaan, onbegrijpelijk maar waar !!
#1898 Daan 28-11-2009 00:20
Op 4 Mei staan we met betraande ogen bij diverse gedenktekens en gedenken in dankbaarheid hen die hun leven gaven voor ons vaderland. Dat deze helden zijn omgekomen is geheel voor niets geweest. Nu geeft men ons land weg aan inwoners van de gehele wereld. Echte asielzoekers zijn welkom. Maar alles wat daarna komt niet. Gaan er ook Afghaanse jongemannen mee om hun land te bevrijden van de Taliban ? Nu stuurt de overheid onze kinderen.
#1897 Ik 27-11-2009 20:07
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2009/11/allochtoon_seksueel_ongezond.html
Neem dat miljoen ook even mee
#1896 ruud 27-11-2009 18:06
Bron: AD.nl 27 nov. 2009
Staatssecretaris Jet Bussemaker steekt extra geld in het terugdringen van geslachtsziekte n en seks onder dwang onder allochtonen. Projecten die er al zijn, bereiken de jeugd van buitenlandse komaf te weinig. De GGD's krijgen er jaarlijks een miljoen bij om samen met plaatselijke organisaties de jongeren beter aan te spreken. Dan zou het kunnen gaan om workshops voor allochtone mbo- en hbo-studenten of projecten van migrantenorgani saties om de taboes rond hiv te verminderen.
#1895 M. 26-11-2009 21:49
Misschien valt uit te zoeken hoe het in Nederland gesteld is met de vergoedingen:

"In het kanton Zürich:
95% van alle moslims wil in het land van herkomst worden begraven. De kosten daarvoor bedragen ongeveer
€ 27.000. Alleen al het transport van het stoffelijk overschot kost bijna € 7.000. Deze kosten worden niet door de sociale dienst betaald, wel echter de reiskosten van een beperkt aantal personen dat de begrafenis wil bijwonen.

Het transport wordt betaald door een culturele vereniging. Die wederom wordt met belastinggeld betaald en kan zodoende niet gerekend worden tot de sociale kosten.

De verzorging door christenen wordt door moslims als ongepast beschouwd. Moslims eisen daarom een eigen ziekenhuis evenals eigen bejaardentehuizen.

Islamitische artsen maken voor patiënten veel mogelijk bij de ziekenfondsen. Bijvoorbeeld de noodzakelijke medische besnijdenis bij 3 % van de jongens/mannen wordt door het ziekenfonds betaald. In Zwitserland echter is 100 % van de besnijdenissen bij moslims medisch noodzakelijk.

Nu al heeft iedere moslim recht op Koranles op kosten van de staat. Men noemt die lessen in de moedertaal en eigen cultuur. In de toekomst dienen deze lessen gewoon op school plaats te vinden.

Moslims dienen voor de religieuze feestdagen financiële voorschotten te krijgen, zodat ze cadeaus kunnen kopen.

De moslims willen maatschappelijk werkers in hun eigen taal en van hun eigen religie. In de huidige situatie voelen ze zich bij de toegang tot sociale diensten benadeeld.

De moslims eisen, dat de imam als belangrijke scheidslijn tot de autoriteiten en tot de politiek wordt erkend. Als er problemen zijn met leden van de islamitische gemeente, dienen de autoriteiten hem verplicht te betrekken bij de beslissingen."

#1894 Hanz 26-11-2009 14:04
Het kabinet heeft de plicht om het volk te informeren over de kosten van de massa-immigrati e.
Het onder de pet houden van deze informatie geeft de indruk dat deze zo hoog is dat, als men het zou bekendmaken, er massaal protest zou komen. Alleen al hierom moet er absolute duidelijkheid.

Ik vind het heel erg dat -het lijkt- dat er voor de massa-immigrati e een blanco check bestaat, dus wat het ook kost, wij betalen. En dat er aan de andere kant op van alles en nog wat bezuinigd wordt, denk maar eens aan de bezuinigingen op de politie, terwijl daar juist extra geld naar toe moet. Dit omdat nog altijd het overgrote deel van de misdaad, groot en klein, niet opgelost wordt. Laatst las ik weer dat er veel te weinig rechercheurs zijn om onderzoek te doen naar misdaden. En de gewone burger, die het slachtoffer is van misdaad wordt weer aan zijn lot overgelaten terwijl voor de nieuwe Nederlanders niets te gek is.
#1893 HH 25-11-2009 23:43
In onze gemeente is een asielzoekster, die elke dag naar Nederlandse les wordt gebracht, en gehaald met een taxi, terwijl deze mevrouw al meer dan 9jaar in Nederand is.
Man is terug naar Afghanistan gegaan gezin blijft hier.
Irakees gezin idem dito huis wordt opgeknapt via de gemeente, Man is ook terug gegaan naar Irak, gezin blijft hier.......tja geeft je wel te denken dan he
#1892 Herman 25-11-2009 23:41
Zover ik weet zijn alle formulieren, die in NL voor van alles en nog wat nodig zijn vanaf het begin in het Turks en Marrokkaans vertaald en verspreid. Dit moet gedurende 40 jaar ook een aardig bedrag gekost hebben en was bovendien erg dom, omdat hierdoor elke prikkel om de taal te leren werd weggenomen.
#1891 D666 25-11-2009 15:17
"Topmanagers geven Nederland als vestigingsland een voldoende, maar geen hoog rapportcijfer. Een grote meerderheid van 85 procent heeft geen plannen om het hoofdkantoor binnen vijf jaar te verplaatsen, maar mogelijk zullen wel onderdelen worden verplaatst. Twee procent sluit een totale overplaatsing niet uit."

"De onderzoekers denken dat maatregelen zoals het afschaffen van dividendbelasti ng en meer nadruk op topuniversiteit en het vestigingsklima at kunnen verbeteren. Nederland is nog altijd in trek vanwege de goede infrastructuur, de veiligheid en de internationale oriëntatie zonder afkeer van vreemdelingen."

"De hoofdkantoren zijn goed voor 30.000 directe banen en 65.000 indirecte banen in ons land. Ze stimuleren bovendien hoogwaardige zakelijke dienstverlening en onderzoek bij universiteiten. Daarmee zijn ze een kweekvijver voor Nederlands toptalent, aldus het rapport."
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/5411183/__Hoofdkantoren_van_belang_voor_economie__.html?p=7,1

De Nederlandse regering beperkt de immigratie (negatief rapport CPB over immigratie: Immigration and the Dutch Economy ) niet en blijft miljarden pompen in probleemwijken, i.p.v. te investeren in onderwijs en onderzoek ('Nederland wil een kenniseconomie zijn'): de Nederlandse regering is een bedreiging voor de Nederlandse economie
#1890 Inburgering 25-11-2009 13:40
Inburgering en kosten: Zoals bekend zijn een aantal instellingen belast met de uitvoering van Inburgering. Het zogeheten Consortium houdt zich bezig met de trainingen examinatoren inburgering en heeft, naar alle waarschijnlijkh eid, de systematiek van het decentrale praktijkexamen bedacht. Dit examen is onnodig omslachtig en duus. De oppositiepartij en zouden de aanbestedingsdo cumenten met kosten moeten opvragen om inzicht te krijgen in de kosten en te bekijken hoe dit effectiever en goedkoper kan, bijvoorbeeld op eenzelfde wijze als de huidige staatsexamens. Als een examen van 6 assessments bijna een dag duurt, is dit zeer duur.
#1889 margaretha 25-11-2009 10:17
Twaalf jongeren uit het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes mogen toch hun sociale vaardigheden bijspijkeren in New York op kosten van de gemeente. De VVD is tegen de 25.000 euro kostende reis, maar de meerderheid van de stadsdeelraad is voor.

De jongeren varen mee met een replica van het VOC-schip de Halve Maen
De twaalf probleemjongere n worden beloond voor hun 'goede gedrag' en mogen tien dagen meevaren op een replica van het VOC-schip de Halve Maen op de rivier Hudson in New York.


Op deze manier loont slecht gedrag!!
#1888 Eurabist 24-11-2009 20:41
"We hebben vijftig miljoen moslims in Europa. Er zijn tekenen dat Allah de islam een grootse zege in Europa zal toekennen, zonder zwaarden, zonder geweren, zonder veroveringen. De vijftig miljoen moslims die in Europa wonen zullen het binnen enkele tientallen jaren veranderen in een islamitisch continent."
De Libische leider Moammar al-Quadhafi in 2006 op Arabisch televisiestatio n Al-Jazeera

Khadaffi probeert Italiaanse schoonheden te bekeren
Uitgenodigd worden voor een luxe feest in Rome en terecht komen in een urenlang betoog over de koran, waarbij de gastheer aandringt op bekering tot de Islam.

Dat overkwam tweehonderd vrouwen die uitgenodigd waren door de Libische leider Muammar Khaddafi.
http://www.elsevier.nl/web/Lifestyle/Society/251012/Khadaffi-probeert-Italiaanse-schoonheden-te-bekeren.htm
#1887 urza 24-11-2009 14:18
AMSTERDAM - De 41-jarige Nevzat K., die wordt verdacht van de moord op de 32-jarige crècheleidster Arzu Erbas, is eerder in Turkije voor een moord veroordeeld. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is hij daar uit een gevangenenkamp ontsnapt. Dit bleek dinsdagochtend tijdens een eerste zitting in de Amsterdamse rechtbank.

Volgens het OM was K. ook in Nederland eerder betrokken bij een geweldsdelict; hij zou in mei een man met een stanleymes in het been hebben gestoken in een café aan de Admiraal de Ruijterweg.
#1886 urza 24-11-2009 14:17
Hij was aangeschoven in zijn verdachtenbankj e, met een fris getrimd ringbaardje, in een strakke trui die zijn spierbundels toonde. De beweerde pooierboy Murat O. (22) was echter niet gekomen om wat te zeggen over de verdenking dat hij met zijn broer Megmet en vier anderen jaren een forse groep vrouwen achter de ramen van de rosse buurten van Amsterdam, Utrecht en Den Haag dwong. Nadat hij in mei voorlopig was vrijgelaten, zette de rechtbank hem weer vast tot het eind van zijn rechtszaak.

O.'s minstens zo gezwollen vriend Tarkan D. (27) had iets meer tekst. Hij gaf toe dat hij prostituees heeft 'beschermd' ENZ ENZ
#1885 Herman 24-11-2009 11:33
Den Haag heeft 3,3 miljoen euro ontvangen van toenmalig minister van justitie Donner in het kader van criminaliteit’s bestrijding bij Haagse jongeren van Marokkaanse herkomst.
#1884 Frank 23-11-2009 21:51
Mijn steun om deze zaken transparant te krijgen.Toch moet mij van het hart dat we niet door moeten slaan.Alle raddraaiers kleine criminelen moeten stevig aangepakt worden maar vergeet niet er wordt door veel moslims
gewoon hard gewerkt,deze groep gaat gebukt onder deze actie en dit kan niet de bedoeling zijn.Veel is al bekend laat de sterke arm datgene doen waar ze voor zijn orde en netheid bewerkstelligen ,geef ze de bevoegdheid om
weer op te treden.Als ik in mijn jeugd wat uitgevreten had dan werd ik thuis onderhanden genomen en had echt
wel ontzag voor een agent, daar is toch nauwlijks nog sprake meer van.Zoek ook eens uit wat voor witteboorden
criminelen er op het ministerie zitten , onbeschofte profiteurs veel geld opstrijken en mooi uit de wind zitten.
succes met de PVV , ga zo door maar blijf MENS met oog voor elkaar.
#1883 Lea 23-11-2009 14:29
Het UAF (Stichting Vluchteling Studenten) wat oa. flink gesubsidieerd wordt door onze overheid (SUBSIDIES OVERHEDEN € 1.219.216,-) heeft voor de Irakees Moyad Abdulkadir de opleiding aan de Rijksuniversite it Groningen grotendeels bekostigd . Het is onbegrijpelijk dat deze stichting niet kijkt naar het strafblad van asielzoekers. Zo kan deze figuur die veroordeeld werd tot 8 jaar gevangenisstraf na het plegen van een beestachtige eerwraak moord en waarvan hij overigens maar 4 jaar hoefde uit te zitten, nu als jurist en gemachtigde namens andere illegalen en asielzoekers op treden.
Wat mij betreft illegalen die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd moeten na hun straf direct als ongewenst vreemdeling worden verklaard en hebben al hun rechten op verblijf in ons land verspeeld
#1882 Jacky Dijksma 23-11-2009 12:36
Beste PVV,

Vergeet in de begroting vooral niet de extra vrije dagen, onder het mom van buiten gewoon verlof wat de moslims krijgen voor het suikerfeest en andere islamitische feestdagen. Op deze manier zijn zij bevoordeeld ten opzichte van de Nederlanders die de Islamitische feestdagen moeten werken, de islams zijn met de Pasen , Kerst etc. ook vrij dus hebben ze meer vrije dagen. Laat ze maar op de Islamfeesten verlof opnemen! Dan kost het ons geen geld.
#1881 Truus 22-11-2009 02:42
Veel immigranten hebben zich ouder voorgedaan dan ze in werkelijkheid zijn (zoals marcouch, die in werkelijkheid drie jaar jonger is). Zij krijgen dus allemaal eerder AOW dan waar ze eigenlijk pas later van zouden profiteren.
#1880 M. 21-11-2009 14:50
"Allochtonen mogen nu alleen nog met behoud van uitkering teruggaan naar land van herkomst als zij 55 zijn (was 45) één jaar werkloos (was zes maanden) en minimaal acht jaar in Nederland wonen (was drie jaar)."
Stond in Elsevier: http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/251139/Van-der-Laan-Nederland-te-soft-voor-immigranten.htm
Mooie regeling ....: als je op je 42 e naar Nederland kwam, een maand of wat werkte en vervolgens 6 maanden werkloos was en met bv onverklaarbare pijn in de WAO terecht kwam dan kon je, als je het hier nog een paar maanden vol kon houden tot je 45 e jaar met behoud van uitkering terug naar het land van herkomst .....
Hoeveel hebben dat zo voor elkaar gekregen?
#1879 b. 21-11-2009 13:56
illegaal heeft op kosten belastingbetale r kunnen studeren .

Moordenaar nu advocaat . De naweeën van de gruwelijke eerwraakmoord waarvoor de Irakees Moyad Abdulkadir een gevangenisstraf uitzat maar niet ons land werd uitgezet, nemen steeds meer bizarre vormen aan. Abdulkadir blijkt na een voltooide rechtenstudie andere asielzoekers juridisch bij te staan in de rechtbank.

In nederland wordt je beloond als je zwaar crimineel bent.Wat ze daar in Den Haag uitvoeren mag Joost weten.Ongelovel ijk dit land is zooo naar de verdoemenis geholpen,dat je er straks al niets meer mee kan.
Ze schamen zich al niet meer daar in Den Haag voor dit soort berichten en trekken zich er al niets meer van aan.

oneindig triest,Nederlan d is op deze manier verloren jammer
#1878 Cornelia 21-11-2009 11:44
Ik heb zo eens een tijdje zitten lezen maar ben nergens de kosten van de folders die in alle talen moeten verschijnen omdat een kwart van de inwoners van Nederland de nederlandse taal niet spreekt. Heel vreemd en toch krijgen ze een Nederlands paspoort of zouden ze dat zelf betalen zo als wij dat wel moeten.
#1877 Daniel 20-11-2009 16:00
De afgelopen tien jaar heeft woningcorporati e Centrada veel van zijn bezit verkocht. Daardoor is het in achterstandsbuu rt Zuiderzeewijk bijna onmogelijk geworden om de wijkaanpak te realiseren.

Gemeenten moeten nu contact zoeken met heel veel huiseigenaren, in plaats van enkele corporaties. Dat vergt veel meer tijd en geld, waardoor de aanpak dreigt te mislukken.

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/251369/Wijkaanpak-Lelystad-zwaar-in-de-problemen.htm
#1876 marjan 20-11-2009 07:12
Miljoenen bijstand na generaal pardon

DEN HAAG - Asielzoekers die onder het generaal pardon vielen, krijgen in totaal meer dan honderd miljoen euro aan bijstandsuitker ing per jaar. Dat werd gisteren duidelijk in een debat met staatssecretari s Albayrak (Vreemdelingenz aken) over de afwikkeling van het generaal pardon.

De precieze kosten aan uitkeringen liggen waarschijnlijk hoger, maar blijven onduidelijk. Het kabinet zegt alleen hoeveel huishoudens een uitkering krijgen, niet om hoeveel personen het gaat. Tot woede van de rechtse oppositie. "Dit accepteer ik niet", aldus VVD-Kamerlid De Krom. "Als ik vraag hoeveel mensen bijstand krijgen en wat het kost, dan krijg ik daar geen antwoord op. U begint weer met getallen te goochelen, geef gewoon antwoord." De PVV wilde ook het 'prijskaartje' weten.

Geen doel

Volgens Albayrak 'dient het geen doel om dat in beeld te laten brengen'. De VVD had daar geen goed woord voor over. "Het is kwalijk dat u de informatie niet geeft omdat het u politiek niet uitkomt", aldus De Krom.

In totaal kregen 28.000 vreemdelingen een verblijfsvergun ning dankzij het generaal pardon. Sociale Zaken liet eerder weten dat er zo'n 66 miljoen euro aan bijstandsuitker ingen werd uitgekeerd. Het departement blijkt echter een groot aantal uitkeringen buiten beschouwing te laten, omdat die asielzoekers ook zonder het pardon in ons land zouden zijn gebleven.

"Er wordt gerommeld met cijfers", aldus PVV-Kamerlid Fritsma. "De helft wordt gewoon buiten beschouwing gelaten." Albayrak maakte gisteren ook duidelijk er rekening mee te houden dat diverse gemeenten na de jaarwisseling noodopvang blijven bieden aan ex-asielzoekers , ondanks harde afspraken over de sluiting daarvan. De PvdA-bewindsvro uw wil dat die gemeenten de namen van de asielzoekers doorgeven, zodat zij bij schrijnende gevallen voor een oplossing kan zoeken.

Begin september zaten er in totaal nog 750 ex-asielzoekers in de noodopvang in bijna zeventig gemeenten. Tegen gemeenten die systematisch weigeren te stoppen met de noodopvang, wordt opgetreden.
#1875 mvdl 19-11-2009 23:26
Extra kosten coa ,geneeskundige en tandheelkundige kosten niet vergeten wordt apart afgerekend met ZRA verzekering.
#1874 ruud 19-11-2009 22:24
Bron: Westonline.nl :
Burgemeester Cornelis van Gouda stelt dat zijn stad het afgelopen jaar forse imagoschade heeft geleden door de problemen met Marokkaans-Nede rlandse jongeren. Hij pleit voor betere registratie van probleemjeugd en inzet van gezinsmanagers. In sommige gezinnen ontbreekt ouderlijk gezag (vader naar Marokko en moeder alleen achtergebleven met vijf kinderen) en lukt het opvoeden niet zo goed. Een gezinsmanager moet dan normen en waarden bijbrengen; "het kost misschien veel geld, maar het kost nog meer als je er helemaal niets mee doet".
#1873 Wesley 19-11-2009 17:41
Beste Geert en PVV,

Top wat jullie doen! Eindelijk een partij die opkomt voor de normale burger die iedere dag naar zijn werk gaat en belasting afdraagt! Mijn stem heb je, ga zo door met duidelijke taal!

PS. Het lutke me eerst niet om hier een reactie achter te laten, als ik op plaats reactie klikte gebeurde er niets
#1872 cardozo 18-11-2009 21:48
Twintig jaar lang is ons wijs gemaakt dat massa-immigrati e noodzakelijk was om onze verzorgingsstaa t (AOW, Gezondheidszorg , het hele Uitkeringenstel sel) in stand te houden omdat er niet genoeg autochtone jongeren zijn om alle premies op te brengen voor de gepensioneerden . Maar in de praktijk kosten die import-jongeren alleen maar geld aan extra politie-inzet, welzijnswerkers , gevangenisperso neel en een scala van uitkeringen, omdat velen kiezen voor een criminele carriere (straatoverlast , diefstal, vernielingen), in plaats van de handen uit de mouwen te steken. Dertig jaar ervaring met Marokkanen, Somaliers en andere gedesintergreer de "nieuwe nederlanders"zo uden ons wijzer hebben moeten maken.
Het minste wat we kunnen doen is een voorbeeld nemen aan echte immigratielande n als Australié, Canada en Amerika en onszelf als gastland het recht toekennen om onze eigen gasten uit te kiezen.Zoals we dat in het verleden ook hebben gedaan met geslaagde immigranten als Indonesiers, Spanjaarden, italianen, Vietnamezen, Tamils en in zekere zin ook de Turken.
#1871 Dirk 18-11-2009 17:42
Op zichzelf ben ik niet tegen het berekenen van de kosten van immigratie. Verschillende berekeningen zijn er al gemaakt en er zullen zeker nog verschillende berekeningen volgen.

Er zitten alleen twee maar-en aan.
1) Hoe bereken je dit? Je kunt niet elke niet-westerse allochtoon (wat is dat eigenlijk?) die in de gevangenins zit als kosten aanmerken (autochtonen komen ook in de gevangenis). Het zelfde geld voor zorgvraag. Je zou in dit soort gevallen moeten kijken naar de percentages dat allochtonen meer zorg vragen dan de autochtonen, of de percentages dat zij meer in de gevangenis komen etc. Daarnaast vind ik de definitie van niet westerse allochtoon zeer dubieus. Dit zou er vanuitgaan dat alleen niet westers allochtonen NL geld kosten. Criminele Antilianen kosten Nederland ook geld, even als Antilliaanse tienermoeders. Zij worden echter aangemerkt als westerse allochtonen.
2) Wat wil je me de gegevens doen? Ik ben tegen discriminerende maatregelen. Dus je kunt niet zeggen: omdat u uit land X komt mag u hier niet komen wonen. Wel kun je eisen stellen, bijvoorbeeld opleidingsnivea u, taalvaardigheid . Je kunt ook bijvoorbeeld kijken om er voor te zorgen dat iemand niet automatisch een uitkering krijgt, of een uitkering naar ratio ofzo.

Daarnaast wil ik graag nog twee opmerkingen maken:
a) Westerlingen zijn tot zeer kort geleden masaal geimmigreerd naar landen (vaak colonien) buiten "het westen". Dat zij zeer veel schade hebben veroorzaakt in deze landen en aande orgiginele bewoners, bv door slavenhandel, uitroeiing en vernietiging en massale uitvoer van natuurlijke hulpbronnen, zou moeten worden meegenomen in een eerlijke berekening van van kosten baten.
b) Aansluitend op -a)- is het zo dat "het westen" de situaties in stand houdt die mensen uit het niet westen er toe brengt hierheen te komen: oorlogen, vernieteging van hulpbronnen, leegvissen van zeeen etc.
#1870 chris 18-11-2009 17:21
Nederland telt 1374 polygame huwelijken
Uitgegeven: 18 november 2009 16:02
Laatst gewijzigd: 18 november 2009 16:01

DEN HAAG - In Nederland wonen zeker 1374 mensen die met minimaal twee vrouwen of mannen tegelijk zijn getrouwd.
© ANPDat heeft minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie woensdag geschreven in antwoord op schriftelijke vragen van VVD-Tweede Kamerlid Paul de Krom.

De minister baseert zich op cijfers uit de gemeentelijke basisadministra tie (GBA). Polygamie is in Nederland verboden.Polygame huwelijken die door buitenlanders in het buitenland rechtsgeldig zijn gesloten, worden hier echter nog wel erkend. Veel gehuwden met meerdere partners wonen hier al jaren. Vorig jaar zijn vier mensen in de GBA geregistreerd die twee of meer vrouwen of mannen hebben.
#1869 cardozo 18-11-2009 17:13
De grap, of eigenlijke de paradoxale ongerijmdheid is, dat die hele immigratie ons is verkocht als een noodzakelijke voorwaarde om onze welvaartsstaat met zijn AOW en sociale stelsel in stand te houden (er zouden straks niet genoeg jonge werkenden zijn onder onze eigen bevolking om de ouderen te onderhouden), maar dat in de praktijk precies het omgekeerde plaatsvindt.
De jonge immigranten , althans een groot deel, wil helemaal niet werken, maar kiest voor een criminele carriére,of richt overal vernielingen of over last aan, waardoor de maatschappelijk e schade vele malen groter is dan de voorgewende opbrengst. Hoeveel? dat moeten de deskundigen maar uitrekenen, als dit kabinet zo'n onderzoek tenminste aandurft (ziet het voorlopig niet naar uit).
We zouden op zijn minst ons zelf het recht moeten toekennen, om net als echte immigratielande n als Australië en Amerika, onze eigen immigranten uit te kiezen. Zeker na alle negatieve ervaringen met Marokkanen, Somaliers
en andere ondankbare import- gasten.
#1868 P 18-11-2009 11:05
We hebben in Nederland de Algemene Rekenkamer. Deze zijn in staat om een hoop gegevens los te krijgen. Het nadeel is dat er geen commissaris van de PVV zit. Van Saskia Stuverling en consorten is het niet te verwachten dat zij z'n onderzoek willen starten. Wellicht het het voor de PVV mogelijk een plaats in de rekenkamer te veroveren en dan dus danig een onderbouwd onderzoek op te zetten.
#1867 Wilma Janssen 17-11-2009 15:13
Ik ben niet zozeer links of rechts of wat ook. Maar dat het anders moet is wel duidelijk. En helaas onze huidige regering doet er niets aan. Inderdaad veel politiek correct gebabbel. Maar echt vat hebben ze nergens meer op. Een afwezige premier bij het AOW debat. Pas nadat de Kamer furieus reageert komt ie dan toch. Ter Horst die alleen met de korpsbeheerders praat en niet met de korpschefs. Met andere woorden totaal geen weet heeft wat er op straat werkelijk gebeurd. De PvdA die echt helemaal de weg kwijt is en alle idealen overboord gegooid heeft. En zo gaat het maar door. Nu weer dat belachelijke verhaal uit Amsterdam dat een aantal 'probleemjonger en' naar notabene New York mogen! Haal maar rottigheid uit, ben een dagje lief tegen de hulpverleners en hopla, vakantie. Nou ik wil mijn zoon aanmelden. Die droomt ook van New York, heeft een toekomstbeeld, ambitie enzovoorts. Maar oja, hij heeft nooit rottigheid uitgehaald dus hij mag niet mee!
En dan het immigratie vraagstuk, er komen geen antwoorden uit Den Haag. Wij mogen toch zeker weten wat dat allemaal kost.Wij moeten het ook met zijn allen betalen. Maar ik schat miljarden per jaar. Politicus Dedecker uit België heeft het met cijfers onderbouwd, bijna 8 miljard. Dus dat kost het waarschijnlijk hier ook.En als klap of de vuurpijl wordt de PVV stemmer ook voor extreem rechts uitgemaakt. Nou dan is Nederland een extreem rechts land aan het worden met ongeveer met twee miljoen PVV kiezers. Ik vind dat grote onzin. Het wordt tijd dat de zaken hier weer normaal aangepakt worden zodat wij burgers ons weer veilig voelen en serieus genomen worden. Want daar schort het behoorlijk aan in dit land. En welke religie of stroming je nou aanhangt moet niet uitmaken. Iedereen moet zijn steentje bijdragen anders werkt het niet. Maar het lijkt of rottigheid uithalen, criminaliteit enzovoorts alleen maar beloond wordt in dit land.
#1866 chris 17-11-2009 11:33
Hogere werkloosheid onder allochtonen
Uitgegeven: 17 november 2009 10:00
Laatst gewijzigd: 17 november 2009 10:17

DEN HAAG - De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen was in het derde kwartaal ruim tweeënhalf keer zo hoog als onder autochtonen.
© ANP2Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De werkloosheid onder deze groep bedroeg 11 procent. Een jaar eerder was dat nog 8 procent. De werkloosheid onder autochtonen was 1,2 procent meer dan een jaar eerder.


''De gevolgen van de economische teruggang zijn vooral groot voor niet-westerse mannen en jongeren'', aldus het CBS.


Jongeren

Allochtonen uit de groep 15- tot 25-jarigen zitten het meest thuis. De werkloosheid onder deze groep mensen groeide in een jaar tijd met ruim vijf procent tot negentien procent.

Ook onder de autochtonen zijn het vooral de jongeren die werkloos zijn. Bij de autochtone 15- tot 25-jarigen was de stijging met drie procent echter lager dan onder hun allochtone leeftijdsgenote n.
#1865 ruud 16-11-2009 14:46
De twaalf jongeren uit De Baarsjes gaan naar New York als beloning voor goed gedrag(!!!).
Het Amsterdamse stadsdeelbestuu r reserveert hiervoor 25.000 euro 'krachtwijkenge ld' (!!!).
Daar leren ze navigeren, een verfkwast vasthouden, knopen maken en krijgen ze een sociale training (!!!).
#1864 E! 16-11-2009 12:54
Ik zag vandaag een foo in de Metro, gemaakt tijdens een uit de hand gelopen reclamestunt in Parijs (die overigens niet door mocht gaan om voor de hand liggende redenen). Wat mij schokkeerde was dat op die foto ongeveer vijtig mensen stonden, waarvan 49 allochtoon (merendeels gecapuchonneerd om op voorhand maar vast onherkenbaar te zijn). De letterlijk enige autochtoon lag op de grond en stond op het punt om een doodstrap tegen zijn hoofd te krijgen (of de beste man nog leeft weet ik niet). De dader deed zijn ding en zijn 48 medestanders staan erbij en kijken ernaar. Vreemd genoeg is de foto niet te vinden op www.metronieuws.nl, of ik zie 'm over het hoofd.

Zeer schokkende foto, omdat daaruit de verhoudingen blijken tussen allochtonen en autochtonen. Heeft hoeft geen betoog dat wanneer een foto in de krant staat waarop is te zien hoe 48 autochtonen toekijken terwijl een andere autochtoon een allochtoon in elkaar trapt, Frankrijk te klein zou zijn. Dat is immers discriminatie, terwijl het nu waarschijnlijk wordt gekwalificeerd als niets anders dan het uiten van frustratie welke het gevolg is van de aan de autochtonen te wijten achterstand van de allochtonen.

Het moge voor zich spreken dat het geen toeval is dat uiteraard die ene aanwezige autochtoon wordt uitgezocht om elkaar te trappen.

Ik besef mij dat dit Parijs is, echter men moet wel volkomen blind zijn wil men niet zien dat het een kwestie van (zeer beperkte) tijd is voordat dit ook in Nederland gebeurd.
#1863 Fandi 16-11-2009 11:15
Hallo, ik ben een ondernemer met bedrijven in het buitenland, zelf heb ik ongeveer 10 jaar daar gewerkt, daar is het zo simpel, als immigrant, altijd tijdelijk, moet je werk hebben, geen werk dan heb je ongeveer 3 weken om een nieuwe job te vinden, zoniet word je vriendelijk op het vliegtuig gezet naar huis. Prima regeling, of je hebt werk of je bent weg. En als je werkt heb je geen tijd of energie om rottigheid uit te halen.
#1862 A.APPEL 15-11-2009 23:07
Veel buitenlanders zijn als ze 65 jaar worden nog geen 50 jaar in Nederland woonachtig of werkzaam. Dat betekent dat ze als ze 65/67 jaar worden slechts een beperkte AOW uitkering krijgen. Daardoor komen ze onder de minimum inkomensgrens, dus zullen ze via de Bijstand alsnog een aanvulling krijgen op de AOW uitkering, zodat ze toch weer op het zelfde niveau zitten als de Nederlanders die wel 50 jaar hier gewerkt of gewoond hebben. Heel erg oneerlijk en bereken maar hoeveel dat extra gaat kosten.

Bovendien als deze buitenlanders in een verzorgings-of verpleeghuis terecht komen is hun eigen bijdrage door hun lagere AOW uitkering heel erg laag, dus zal de overheid weer moeten bijspringen om het verschil bij te betalen, terwijl de Nederlander met een hogere AOW uitkering en zeker hij/zij die jarenlang voor een eigenpensioen gespaard heeft een veel hogere bijdrage moet bijbetalen. Bereken maar hoeveel dit de overheid extra gaat kosten
#1861 ceesjo 14-11-2009 21:10
Ik werk als WOZ-taxateur bij een samenwerkingsve rband van een aantal gemeenten en daar kom ik ook weleens in aanraking met de afdeling kwijtschelding.
Als ik kijk dat meer dan de helft van de kwijtscheldings aanvragen afkomstig is van niet-westerse allochtonen, dan moet de gewone Nederlander daarvoor opdraaien en dus extra gemeentebelasti ngen betalen.

Bij een kwijtscheldings verzoek mag er bv. niet gekeken worden naar het feit dat iemand 1 of meerdere keren op vakantie gaat naar zijn geboorteland.
Ik vind dat als iemand geld heeft om op vakantie te gaan naar Turkije/Marokko of waar dan ook, hij dan zeker wel geld moet hebben om een zn belastingen te betalen ipv alleen maar te profiteren!
#1860 MK 14-11-2009 01:31
Begin 2000 kwam in mijn wijk het grootste asielzoekerscen trum van de stad. Een voormalige zusterflat (toen voor 75 personen) werd voor tig miljoen verbouwd om 300 tot 350 asielzoekers onderdak te geven.
Er was een inspraakavond voor de buurt, maar alles was al in kannen en kruiken. Het werd ons gewoon door de strot geduwd. De buurt had zoiets van "we zien wel".
Vanaf dag een was het een drama. Geluidsoverlast , lawaai, geweld, criminaliteit en spanningen. Dit centrum heeft vier jaar lang in mijn achtertuin gestaan. Ik heb in deze periode nog nooit zoveel politie en ambulances voor en achter mijn huis gezien! Dit zijn ook kosten. Het leek wel een Amerikaanse politieserie. De vele incidenten in en rond het centrum waren niet terug te vinden in de krant.
Als buren hebben we een duimendik dossier aangelegd, en ons suf vergaderd met het COA. Ook onze (PVDA) burgemeester vond dat dit niet zo langer kon. Intussen waren in de regio prachtige asielzoekerscen tra neergezet (let op PVV, KOSTEN) die door de leegstroom beschikbaar kwamen. Het COA weigerde dit centrum te sluiten, en bewoners over te brengen naar nieuwe (leeg staande) locaties.
De stress, de frustraties, de machteloosheid, de vermoeidheid van de buren van dit asielzoekerscen trum is groot geweest. Ik heb mijn huisarts in deze tijd niet bezocht, maar het werd mij weleens aangeraden. Ik kan mij voorstellen dat andere mensen vanuit deze situatie de huisarts gaan bezoeken (kosten). Want geloof me, dit gaat je niet in "de koude kleren" zitten.
Ik vind dit een goed initiatief, maar het moet misschien genuanceerder.
Ik wens ieder mens een goed leven. Zo ben ik er ook in gaan staan, toen dit centrum mijn nieuwe buur werd.
Deze ervaring heeft mijn ogen geopend, en heb mijn 'politiekcorrec te jasje' uit moeten trekken.
Helaas, maar het is de realiteit!
Jullie hebben mijn steun.
#1859 henny 13-11-2009 04:28
Ik lees hieronder een paar reacties over de opbrengsten in de vorm van belastingen.
Veel allochtonen werken in branches waar het vrij gemakkelijk is om belastingen te ontduiken; horeca, belwinkels en andere schimmige zaken.
Verder heeft Pieter Lakeman in 'Binnen zonder kloppen' deze verrekening al gemaakt. Ik geef toe dat hij vast niet alle baten heeft kunnen terugvinden, maar hij geeft zelf al toe dat hij ook een aantal kosten buiten beschouwing heeft gelaten.
http://contradicere.files.wordpress.com/2009/07/pieter-lakeman-pieter-binnen-zonder-kloppen.pdf
Zelfs dan is het kostenplaatje schokkend te noemen. Dit boekje is namelijk nog van voor de euro. U weet wel, toen onze ouwe gulden door een wisseltruuk ineens veel minder waard werd.

Gelukkig voor ons vrouwen rommelt het in heel Europa. Overal vallen de multiculturele schellen van de ogen. Lees in dit verband vooral ook de vertalingen van de heer Bron op het vrije volk. Waarom komen wij niet op voor onze sekse? Ik zou zo graag zien dat elk meisje beschermd wordt tegen besnijdenis en uithuwelijking. Moslima's : die vrijheid en liefde verdienen jullie ook! Ik kan alleen voor mezelf spreken maar ik stem Wilders omdat ik van jullie hou potdorie ;-) (Hoezo gevoelloos rechts?) Als jullie moslima's je zo op je kop blijft laten zitten door die kerels, dan wordt het nooit wat met die islam hier. Wat dat betreft wil ik nog even reageren op Madi: Ik ken je niet maar ik ben zo trots op je! Jij snapt het! That's the spirit!
#1858 Arie 12-11-2009 20:58
Laat eens uitzoeken hoeveel allochtonen er geen zorgpremie betalen?.En hoeveel krijgen er zorgtoeslag en gaan met deze gelden lekker winkelen en betalen de zorgpremie niet.De PVV moet als eerste natuurlijk zorgen dat de zorgtoeslag direct op de uitkering wordt ingehouden,hoe is het mogelijk dat iemand ,autochtoon of allochtoon wel zorgtoeslag krijgt en vervolgens geen zorgpremie betaald.En dan gewoon geholpen worden in het ziekenhuis of bij de dokter,tandarts en niets betalen.Hoeveel kosten worden er zo niet gemaakt en moeten de anderen die wel betalen dit opbrengen en weer meer betalen.Denk ook eens aan alle kosten zorg die gedeclareerd worden na terugkomst van vakantie door de allochtonen. oa.Turkije en Marokko.Probeer deze bedragen maar eens van de zorgverzekeraar s los te krijgen.Zijn er geen klokkenluiders bij verzekeraars die dit durven door te geven?.Zijn er ook ambtenaren bij sociale diensten die eens alles durven te vertellen wat er aan de allochtonen wordt uitgegeven?.Dus Geert probeer klokkenluiders te vinden van alle instanties ,zodat echt alles naar boven komt.Pak nu maar door en trek de hele beerput open.
#1857 madi 11-11-2009 22:22
Beste mensen,

Ironisch is dat ik zelf een allochtone PVVer ben. Waarom? Omdat ik kijk naar mijn dagelijkse leven van nu en die van 10 jaar terug..... zeer groot verschil hoor. Ik vind persoonlijk Bak Ellende ( want behalve ellende heeft hij niets bereikt in zíjn politieke carrière) een leugenaar en de grootste oplichter die er maar bestaat. Waarom? Kijk om je heen en zie je waarom. Dankzij alle multiculturele profiteurs hebben heel zwaar datgene die wel in Nederland op z'n Nederlands willen leven. Weg met de oplichters die nu aan de macht zijn. Geef aan Wilders de kans om een schoon Nederland weer terug te krijgen. Mensen zijn zat van alle leugens, en inderdaad, alleen de rijke ambtenaren en doktors hebben kunnen stemmen op CDA. Een normale mens met gezond verstaand zou het nooit kunnen doen.
Ik waardeer ieder cultuur, maar als ik graag die wil leren kenen ga ik op vakantie. Ik heb gekozen om hier te wonen dus telt rechten maar ook plichten, vooral morele plichten die inderdaad vele moslims niet hebben.
Ik zie overal allochtonen ( 90% zijn moslims van geloof) die meer dan 10 jaar in Nederland zijn en ze kunnen amper Nederlands spreken. het feit dat ze weigeren te leren spreken en integreren hier, gooien ze als reden dat Nederlands best moeilijke taal is. Dat kan, maar is het niet onmogelijk o te leren als je het wilt.
Klopt! ze willen niet alleen de Europa veroveren ( vroeger was de Ottomaanse Imperium ) ze willen de hele wereld veroveren. Ik weiger in een christen land mij aan te passen aan de suiker feest die binnenkort zal een nationale vrije dag worden ( als dat nog niet gebeurd is). Ik hoef mijn Roemeens cultuur niet beleven in Nederland. Als ik behoefte heb aan de Roemeense tradities, ga ik lekker naar roemenie en vier ik daar de tradities zoals het bij hen cultuur hoort.
Mijn vriend is een tijdje geleden ( paar jaar terug) in zijn wijk geslagen door een stomme turk/ Marokkaan ( ik kon niet ruiken wat dat was). De hele buurt stond te kijken hoe ik hem probeerde te reden maar tegelijker tijd kwamen steeds meer turken erbij. Dit vind ik absurd. Geef mij als burger de vrijheid mij te verdedigen. Ik durf niet op straat lopen als het donkere begin te worden omdat ik weet als ik me verdedig heb ik kans dat ik aangeklaagd word want hen hebben altijd een excuus ( heel vak hoor je post traumatische depressie)
Beste mensen, als jullie erin willen trappen prima, ik trap dus niet in.
Paar deuren verder leeft een Marokkaans gezin die de moeder meerdere malen de Nederlandse kindjes heeft geslagen in het speeltuintje. Op het gesprek met het bureau bemiddeling, was haar aan best opstandig, en hij durfde zelfs te beweren dat het niet zo was terwijl ik met mijn eigen ogen heb gezien hoe dat vrouw sloeg een meisje recht op haar gezicht. Is dat de multiculturele samen zooi die Bak Ellende ons wilt aandwingen? De vader van het kindje die 2 keer zelfs werd geslagen heeft uit woede een klap gegeven ( heel logisch) en daarvoor is hij aangeklaagd. De politie kwam wel verhalen bij hem ophalen maar naar zijn aangiftes werd niet gekeken. Hij moest een hoop bureaucratische procedure volgen omdat Zijn zoontje geslagen werd. HALLOO wat is dit? Ik heb altijd gezegd... aan mijn kind komt niemand, wet of geen wet, en vooral geen volwassenen met rechten
Ik vergelijk Nederland van vandaag met de communistische tijd van Ceausescu, en Bak Ellende is zeker de domme Elena die doktor academische diploma's had in scheikunde maar ze wist nog niet eens het water formule. Is niets erger dan dat je vrijheid ontnomen is, en dat je bang moest zijn om iets te zeggen want discrimineer je. De vraag is : wie discrimineert wie? We de moslims? Of hen ons? Ik denk dat de Nederlanders gediscrimineerd zijn en als ze durven iets erover zeggen, worden ze of geslagen of getreiterd of de banden worden lek gestoken enz. Dit is niet normaal in een vrij land, in christenen cultuur. Ik ben een vrouw en ben niets minder dan een man.
Het duurt niet lang meer en de nieuwe generatie zal moslims zijn want ik permitteer me slechts een kind te onderhouden, maar hen hebben duizenden alsof ze konijnen zijn. Dat wil ik niet , never of nooit niet. Ik vind ze niet zielig en ik snap niet waarom ze in Europa willen als ze zo goed bescherm zijn door hen Allah. Laat ze maar lekker daar met zijn bloem gordijntjes en al.
#1856 urza 11-11-2009 15:27
De website van het Wetenschappelij k Onderzoek en Documentatiecen trum van het Ministerie van Justitie http://www.wodc.nl/onderwerpen/ biedt onder het keuzemenu MIGRATIE EN INTEGRATIE een aardig handvat om de kosten van justitiele aspecten mbt migratie en integratie te berekenen. Zie on derstaande lijst . Achter elke keuze zitten een aantal onderzoeken. Vergeet ook niet de kosten van het WODC zelf mee te nemen.

•Adoptiestudie
•Allochtonen
•Allochtonencriminaliteit
•Asielbeleid
•Asielzoekerscentrum
•Coa
•Douane
•Drugrunners
•Drugtoerisme
•Eerwraak
•Europees aanhoudingsbevel
•Gezinshereniging
•Grenscontrole
•Inburgering
•Ind
•Integratie
•Internationaal recht
•Internationaal rechtscollege
•Internationaal strafrecht
•Internationale criminaliteit
•Internationale politiele samenwerking
•Luchthavenpolitie
•Marechaussee
•Mensenhandel
•Mensenrechten
•Mensensmokkel
•Migratie
•Minderhedenbeleid
•Naturalisatie
•Ongewenstverklaring
•Opvangcentrum
•Racistisch geweld
•Rassendiscriminatie
•Schengen-akkoord
•Schijnhuwelijk
•Terrorisme
•Terrorismebestrijding
•Toelatingsprocedure
•Toeristen
•Uitzetting
•Verblijf van vreemdelingen
•Verblijfstitel
•Verblijfsvergunning regulier
•Vertalers
•Vluchtelingen
•Vreemdelingenbeleid
•Vreemdelingenbewaring
•Vreemdelingendienst
•Vreemdelingenkamer
•Vreemdelingentoezicht
#1855 jaap 11-11-2009 13:02
In talloze kranten in Nederland was de afgelopen tijd veel te lezen over ramkraken zoals onderstaand berichtje begin oktober

CRUQUIUS -
Vier Roemenen zijn kort na het plegen van een ramkraak bij de Mediamarkt op de woonboulevard bij Cruquius opgepakt. Direct toen de melding om kwart over vier zaterdagmorgen binnen kwam, gingen politieagenten op onderzoek uit en troffen in de omgeving van de electronicagiga nt twee auto’s aan waarvan er een behoorlijk beschadigd was. Die was gebruikt om een van de rolluiken van de winkel te rammen.

Na een korte achtervolging konden de vier inzittenden van beide auto’s op verschillende plaatsen aanhouden. In één van de auto’s werd gestolen apparatuur gevonden en in beslag genomen. De vier verdachten bleken Roemenen te zijn in leeftijden van 20, 27, 28 en 38 jaar. Geen van hen heeft een vaste verblijfplaats in Nederland. Wel werden de woningen waarin de vier verbleven doorzocht


In de NoordHollandse Courant van 11 november staat het verslag van de rechtszaak met de kop TIENTALLEN RAMKRAKEN MET GESTOLEN FORDS

5 Roemenen hebben in 2007 en 2008 door het hele land tientallen ramkraken gepleegd. Google u dan eens op ramkraak en tel de schade eens bij elkaar op. Voeg daarbij de kosten van justitide, politie, gevangenis en de persoonlijke geestelijke schade die de overvallenen hebben geleden en u komt tot een zeer groot bedrag.
#1854 Martijn 10-11-2009 19:44
Op donderdagochten d zwemmen in een gemeentelijk zwembad in Eindhoven is er niet bij. Dan is het gehele complex namelijk afgesloten vanwege islamitische dames die dan hun wekelijkse bad nemen.
Dit houdt in dat er dure schermen zijn aangeschaft die men elektronisch kan laten zakken en dat zelfs het personeel de dames niet mag zien. Ik wil er niet over nadenken hoeveel subsidie (belastinggeld) er vanuit de gemeente naar deze activiteit gaat. Hoe moeten deze dames ooit integreren als ze op deze wijze een openbaar zwembad moeten bezoeken? Met mij staan wekelijks tientallen Nederlanders verbaasd en "weggezet" te wachten tot ons publieke zwembad weer opengaat!
#1853 Benjamin 10-11-2009 18:52
Het claim gedrag van onze allochtone mede mens op hen verzekeringspol issen. Ik werk zelf bij een verzekeraar en als we het claim gedrag onderzoeken van deze mensen dan val je bijna van je stoel.
#1852 Paul Dame 10-11-2009 15:24
Vergeten jullie niet de opbrengsten uit te rekenen?
Allochtonen, moeten ook belasting uit hun evt. onderneming of salaris betalen, dus dat moet je dan toch weer van het kosteplaatje aftrekken om een Netto-bedrag over te houden.
#1851 J D 10-11-2009 14:37
(Ik ben het eens met het onderzoek, maar denk dat de formulering enz iets moet worden aangepast zodat linkse groeperingen het niet met bepaalde (deels misschien dan terechte argumenten) af kunnen wimpelen als niet correcte getallen)

Ten eerste zou ik graag willen zien dat de naam van ‘wat kost de massa-immigrati e’ word verandert naar ‘wat brengt de massa-immigrati e ons op’. Ook zou er uiteraard moeten worden gekeken naar wat ze daadwerkelijk de Nederlandse staat opleveren. Je krijgt dan dus een lijstje met eerst alle inbreng en daarna de kosten. Naar mijn mening zal uiteindelijk een eindsom komen van minus heel veel. Op deze manier heb je wel een correcte uitslag en heb je dus betrouwbare cijfers waar links niet makkelijk onderuit kunt komen. Zou je dat niet doen dan zegt links gewoon, "ze nemen niet op wat ze opbrengen, kijken alleen naar de kosten dus je hebt helemaal geen eindsom en dit bedrag zegt dus niets" en dat zou dan ook nog kloppen ook. Pak je het op de zojuist aangegeven manier aan dan heb je dat probleem niet.

Dat ten eerste.

Daarnaast zag ik tussen de comments een persoon die het had over een immigrant die hij kon en zonder problemen door de opleidingen heen kwam maar waar de school toch extra geld voor kreeg alleen omdat het om een immigrant ging. Daarom vond deze persoon dus dat die kosten niet mochten worden mee berekent.
Daar ben ik het dan weer niet mee eens.
Het gaat zich tenslotte niet erom wat ze gebruiken maar wat ze kosten. Dit zijn voor de Nederlandse belastingbetale rs gewoon kosten. Of die persoon dat nou ook gebruikt of niet. Wat mij betreft kan heel veel minder geld erheen gaan omdat ik het niet nodig vind. Maar het gaat zich nu erom wat het kost, niet of het geld nuttig word benut of niet.

Daarbij wil ik nog twee extra kostenposten aangeven.

Het aantal social workers is een stuk groter dan als er geen massa-immigrati e zou zijn (het is niet voor niets dat het eerste blok van de opleiding social work vrijwel geheel in het teken staat van aanpassen aan immigranten, respect hebben voor ze en Wilders en zijn aanhang afschilderen als mensen die onzin verklaren (dat dan wel met andere woorden)... Dit heb ik uit zeer betrouwbare bronnen vernomen).
Er zou dus moeten worden gekeken hoeveel extra social workers er vanwege de massa-immigrati e nodig zijn en hun salaris is dan een directe kostenpost voor de massa-immigrati e.

En dan deze nog: http://www.nu.nl/algemeen/2119844/allochtonen-laten-borsten-minder-controleren.html en je hoort heel vaak dat er campagnes of dergelijke moeten komen om allochtonen dingen duidelijk te maken. De kosten daarvoor moeten ook worden meegenomen.
#1850 CS 10-11-2009 14:30
Als econoom ben ik voorstander van een transparante voorstelling van waar de belastingcenten naar toe gaan. Een kosten/baten onderzoek van immigratie zal echter niet veel opleveren. Er zijn al genoeg artikelen geschreven die indiceren wat iedereen al weet: de balans zal sterk negatief uitpakken. Maar so what??? Wat ik interessanter vind is wat er met de vermeende negatieve uitkomst gebeurd? Gaan we dan stigmatiseren? Wordt daardoor de kloof tussen moslims in NL en niet moslims dan niet groter? Helpt het om meer dwingende maatregelen te nemen op politiek niveau? Zo ja hoe? Helpt het om allerlei bureaucratische onnodige functies om te vormen, te vervangen of af te schaffen? Alleen indien in afdoende mate is nagedacht over de impact van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek, heeft het zin een dergelijk onderzoek meer gedetailleerd uit te voeren. Indien het de bedoeling is om alleen nog meer stemmingmakerij te veroorzaken, zoals het idee van de hoofdvoddentax van Geert Wilders resp. dan weet ik zeker dat het onderzoek geen nuttige bijdrage gaat leveren aan een meer concrete gedwongen integratie van grote groepen moslims in het Westen. 30 jaar ervaring leert inmiddels dat een meer gedwongen integratie in termen van do's and don'ts een must is. Wellicht kan een kosten onderzoek ertoe bijdragen "moslim" integratie meer verplichtend te maken zonder allerlei kostenverslinde nde overheids instanties zoals nu het geval is. En ja wie niet verplichtend mee wil doen....je bent niet verplicht om mee te doen, maar dan ga je terug naar je moederland. Dat is in het Midden Oosten land waar ik verblijf niet anders!!!
#1849 Ronald 09-11-2009 12:59
Een groot deel van de Nederlanders moet zich zorgen maken. Er zijn al hele wijken door de moslims overgenomen. Daar zie je geen Hollander meer. Als ze straks een politieke partij op gaan richten worden ze de grootste en hebben wij helemaal niks meer te vertellen.

Wat komen al die moslims hier in Nederland doen vraag ik mij af. Alles wat wij Nederlanders doen, varkensvlees eten, bier/wijn drinken, naakt op een strand liggen, dat is voor hun geloof, strafbaar, mag niet.

De islam heeft door de eeuwen heen getracht met geweld Europa te veroveren. Dat is niet gelukt nu doen ze het op een andere zeer slinkse manier zoals immigratie, astarbeiders, vluchtelingen, asielzoekers, enz. Europa zal op een zeer geweldadige manier wakker geschud worden, de PVV is de enige partij die hier op reageert de andere voeren ons naar de afgrond, helaas.

En wederom heeft Geert Wilders gelijk. Onze Turks/Marokkaan s/Nederlandse regering laat de Moslims in groten getale hierheen komen. Als ik door Amsterdam wandel kom ik geen Nederlandstalig individu tegen. Als ik ga wandelen, fietsen of op een terasje een kop koffie ga drinken, kom ik geen ene asielzoeker tegen. Het is vooral het gevoerde beleid van de regeringen binnen de EU dat mij zorgen baart. Men tracht te verbloemen dat onze samenlevingen verloederen onder het juk van een oprukkende misdadige tak van de islam.

Het is schokkend om te moeten constateren dat de politici en een (zich zinnig en tolerant noemend) gedeelte van de Nederlandse bevolking de ogen willens en wetens sluit voor wat er op ons afkomt. Sluit de ogen, neem vooral geen verantwoordelij kheid en scheld op hen die nuchter en zonder vooroordeel met zeer grote bezorgdheid de huidige ontwikkelingen in Europa gadeslaan. Slaap maar door hoor, de kater komt.
#1848 Ronald 09-11-2009 12:57
Zo lang moslims hun geloof als heilig verklaren (met alle fratsen er om heen: hoofddoeken, moskeeën, en homodiscriminat ie) en de naam / afbeelding van Mohammed niet ter discussie mag staan is er voor hen geen plaats in de Nederlandse democratie. Hoe meer moslims hoe meer gezeur er van komt. Sluit de grenzen maar.

Veel moslims weigeren te integreren in de Nederlandse maatschappij, en blijven zich verzetten tegen onze westerse maatschappij. Door middel van hun hier absoluut niet passende kleding (Burka's en andere gezichtsbedekke nde onzin) blijven ze de boel provoceren. Veel Somalische vrouwen lijken op wandelende tenten.

Kijk eens naar Iran en Syrië, als je ziet wat er daar gebeurt in naam van het geloof. Steniging van vrouwen, bomaanslagen, ophangen van christenen en homo's. Dit willen we toch niet in Nederland. Tegen de Partij vd Afgunst zou ik willen zeggen: Word toch eens wakker stelletje blinden. Zo niet emigreer dan Naar Syrië of Iran.

Hoe bestaat het toch dat er nog steeds mensen zijn die maar niet willen/kunnen inzien dat Geert Wilders zijn tijd ver vooruit is en gewoon waarschuwt voor een reëel gevaar. Wat mankeert dit type mens dat ze de werkelijkheid niet willen zien. Het zal wel een mix zijn van enorme domheid, naïviteit en eigengereidheid .

Geert Wilders zegt enkel wat iedereen denkt maar nooit mocht zeggen. Dankzij links VVD D66 en CDA zitten we met een totaal mislukte integratiepolit iek. Geert Wilders is de enige met ballen in de Haagse politiek.

Ik ben geen racist maar we kunnen zo niet doorgaan in Nederland. Je krijgt door het lage opleidingsnivea u van de Nederlandse allochtonen een onderlaag in de maatschappij. Daarbij komt nog dat de allochtonen in Nederland niet of nauwelijks bereid zijn te integreren. De gevangenissen zitten vol met kansarme allochtonen.

Geert Wilders heeft mijn stem. Ik heb al jaren last van moslims, in de wijk, op het werk, op en rond de school van ons kind, in het uitgaansleven.

Het is niet de PVV alleen die de groei van moslims schokkend vindt. Dit vindt ook 80% van de Nederlandse bevolking en het wordt hoog tijd dat deze regering maatregelen neemt om deze groei een halt toe te roepen want het is niet alleen schokkend het is zeer beangstigend. Nederland is overspoeld met moslims, minaretten, boerka’s en hoofddoeken

Het is begrijpelijk dat 20 procent van de Nederlanders op de PVV stemmen, het is onbegrijpelijk dat 80 procent niet op de PVV stemt. Tegen die 80 procent wil ik zeggen: denk eens niet alleen aan jezelf. Jullie zijn kortzichtig, naïef, asociaal, egoïstisch. Ook jullie krijgen de rekening. Jullie kinderen en kleinkinderen zeggen later: Fijn hè opa, die multiculturele samenleving. Hoe blind, doof en stom kun je zijn?
#1847 Ronald 09-11-2009 12:57
Lees eens het boek "Binnen zonder kloppen" van Pieter Lakeman (juist ja die achter de DSB aanzat). Geschreven in 1999. Regering na regering heeft de autochtone bevolking uitgeknepen zodat de gelukzoekers konden binnenstromen. Wat denk je hoeveel mensen hun geld verdienen aan die asielzoekers? Alleen al bij de IND werken al 19.000 ambtenaren (2 ambtenaren per asielzoeker). We hebben circa 30.000 tolken. Er zijn genoeg pro-deo advocaten die alleen een baan hebben omdat er asiel zoekers zijn. Wat te denken van rechters? De autochtone bevolking groeit al sinds 1980 niet meer. Dus voor de autochtone bevolking hoeven er ook geen huizen meer gebouwd te worden. Er is enkel een tekort aan woningen vanwege 4 miljoen asielzoekers. Dus de “woning bouwers” leven bij de gratie van de asielzoekers. Zelfs de wegenbouwers varen wel bij asielzoekers. Er zijn minimaal 80.000 mensen met een HBO opleiding die rechtstreeks hun geld verdienen aan de asiel zoekers. Logisch dat niemand hier iets van mag zeggen. Allemaal mensen met de gedachte: “Ik heb een baan en dat Nederland de komende generaties met een enorm integratie probleem zit opgescheept, zal mij een zorg zijn”,

Overal wordt bezuinigd, behalve op ontwikkelingshu lp. Nederland heeft 8.000 ambassadeurs. De wereld telt hooguit 200 landen en wij hebben 40 ambassadeurs per land om het ontwikkelingsge ld rond te strooien. Ik denk dat heel veel Nederlanders aan Sinterklaas en de Kerstman, genoeg vreemdelingen hebben die Nederland binnen zijn gekomen. Bovendien kosten deze ons als nieuwkomers al genoeg.

Het CDA zet geldhonden in om zwart geld op te sporen. Het CDA geeft geld voor belastende tips tegen landgenoten. Het CDA stelt een kliklijn in. Dat zijn pas NSB praktijken. Geert Wilders wordt net zoals Pim Fortuyn en Theo van Gogh vermoord. De vrouw van Jan Maat heeft bij een aanslag een been verloren. Nooit is hier ruchtbaarheid aan gegeven. Er wordt hier niet over extreem links gepraat. Wel Geert Wilders demoniseren. Alles wat de linkse kerk niet aanstaat wordt doodgezwegen. Alles wat anti Geert is, springt in een stuip want zij weten donders goed dat hij gelijk heeft.

D66 wil meer geld naar ontwikkelingshu lp, doorwerken tot je 70 bent, Turkije bij de EU, nog meer importbruiden, gezinsherenigin gen, moskeen, stemde voor alle pardon regelingen. Mensen stem nooit op D66. Als je bedenkt waar Donner voor staat, dan stem je ook nooit meer CDA. PVDA, CDA, D66 en VVD hebben de asielzoekers ons land ingebracht. Mensen wordt wakker en stem PVV. Nederlanders zijn geen anti asielzoekers maar wel anti gelukzoekers en anti zichzelf verrijkende ambtenaren die geld verdienen aan de asielzoekers.

Schandalig zoals de burgers worden bestolen. Dit graaien moet nu stoppen. Dit gekonkel en gekronkel om er politiek weer een mouw aan te passen doet voor mij de deur dicht. Het is overduidelijk dat dit kabinet er niet voor ons maar voor zichzelf zit en de zakken zo snel mogelijk wil vullen.

Hoe ver is Nederland afgegleden dat wij dit als Nederlanders blijven pikken. Want dit is nog maar het topje van de ijsberg. Mijn advies in deze laat het goed merken in je stem gedrag. Weg met de Partij Van De Allochtonen.

En de dames en heren politici zullen allemaal heel verbaasd zijn en schande spreken als ze bij de volgende verkiezingen hun zetels allemaal naar de PVV zien gaan. Bijltjesdag komt eraan

Voor het einde van het jaar is deze club van profiteurs, parasieten, biefstuksociali sten, regenten, graaiers en struikrovers volledig verdampt. De Nederlandse bevolking rekent af met deze club die in 35 jaar ons land compleet veranderd heeft in een richting waar niemand gelukkig mee is.
#1846 Eurabist 09-11-2009 10:38
De Britse Labour-minister Shalid Malik zei in oktober 2008:

"In 1997 hadden we onze eerste moslim-kamerlid . In 2001 hadden we twee moslim-kamerled en. In 2005 hadden we vier moslim-kamerled en. Insha’Allah (“Bij Gods wil”) zullen we acht of tien moslim-kamerled en hebben in 2009 of 2010. In 2014 zullen we zestien moslim-kamerled en hebben. Op deze manier zal het volledige parlement ooit moslim zijn.

Ik vertrouw erop dat, Insha’Allah, we binnen minstens dertig jaar een premier hebben die mijn godsdienst deelt."

http://www.youtube.com/watch?v=ttz8-ucWhYc&feature=player_embedded
#1845 Hans 08-11-2009 20:52
Aanleg van infrastructuur.
Aangezien Nederland overbevolkt is moeten we steeds meer wegen en andere voorzieningen aanleggen.
#1844 Rinus 07-11-2009 19:34
Ik kan alleen maar zeggen dat de PVV goed bezig is en ik hoop dat ze veel zetels gaan krijgen. Deze ontwikkeling zal in heel Europa bijval krijgen. Het wordt met de dag gekker. We moeten onze eigen cultuur behouden en miljoenen euro's gaan naar de verkeerde dingen. We moeten er ook voor waken onze eigen cultuur te behouden. Dat zijn we onze kinderen verschuldigd. Ik zou het verschrikkelijk vinden als we onze eigen identiteit kwijt raken. PVV ga zo door.
#1843 verbaasde 07-11-2009 17:05
Laatst stond ik in de rij voor het PSV stadion. Langs me een grote full-colour poster met de volgende slogans: "wilt u Nederlands leren spreken?" "Wilt u kennis maken met de Nederlandse samenlevering"? Met daaronder een telefoonnummer waar mensen zich konden aanmelden voor een inburgeringscursus.

Mensen spreken de taal eerder dan dat ze 'm lezen is mijn ervaring. Hoe moeten mensen, die het Nederlands niet machtig zijn, lezen dat ze Nederlands kunnen leren spreken? Prachtige, dure poster, maar niet nagedacht. Weg centen.
#1842 John 06-11-2009 12:06
Ik hoop vurig dat de PVV bij de volgende parlements verkiezingen de huidige linkse rommel wegblaasd. O o o,wat heeft Nederland dit nodig. Iedereen voelt en ziet het gebeuren. Nederland verloedert in rap tempo. Binnensteden worden steeds onveiliger en ook in de dorpen slaat het toe. De politiek en rechtspraak joggen achter een HSL aan die niet meer te stoppen lijkt. Hoe kan het toch dat geweldadige overvallers, die bejaarde mensen zwaar mishandelen, een paar jaar cel krijgen? Dat eeuwige naieve linkse geloof in mensen dat ze kunnen verbeteren. Als je zo verknipt in je kop bent dat je zo'n grens over kunt stappen en mensen zo kunt mishandelen dan komt het mijns inziens NOOIT meer goed met je. Ergens in je jeugd is het misgegaan en dat draadje kan niet meer gesoldeerd worden. Dat soort lui moet je voor de rest van hun leven opsluiten en dwangarbeid laten verrichten. Dan heeft de maatschappij er tenminste nog iets aan. Wat in ieder geval nooit meer mag gebeuren is dat ze vrij komen. Ik kan me niet voorstellen dat er 1 nederlander is die hier anders over denkt.
Laatst hoorde ik een voorstel uit de politiek om het makkelijker te maken bij vreemdelingen met een verblijfsvergun ning, die in de fout gaan, de vergunning te ontnemen. Goh, dacht ik toen, is dat niet al zo dan? Blijkbaar niet. Even een vergelijking; als ik alles, incl mijn huis kwijtraak en aanklop bij een vriend dan zal hij mij ongetwijfeld opvangen. Maar als ik dan vervolgens zijn dochter mishandel en de boel leegsteel, dan denk ik niet dat ik nog mag blijven. Ik denk dat hij mij een rot schop geeft en weer op straat trapt. Dat moet toch ook zo zijn bij een verblijfsvergun ning? Misbruik maken? eerste vliegtuig terug.
een vriendin van mijn moeder durft 's avonds niet meer het huis uit om met het klaverjas clubje mee te doen omdat er noord afrikaanse jongens in het portiek rondhangen die rotzooi trappen, drugs dealen en mensen lastig vallen. Als ik daar aan denk wordt ik zoooo boos. Hoe kan het toch dat die linkse idioten het zover in Nederland hebben laten komen. Het wordt tijd voor actie.
Geert Wilders, zet hem op, maar pas nou op met die domme uitspraken als de hoofddoeken tax. Dat heb je niet nodig. Als je gewoon de feiten vertelt, de verhalen van de burgers zoals ik verwoord, dan stemt straks half Nederland op je. Mijn stem heb je in ieder geval.!
#1841 Kees 06-11-2009 09:16
10 kinderen uit Afrika naar klimaattop.Mooi gebaar maar waarom moeten we daar bijna een miljoen euro voor neertellen?
Vliegen ze businessclass? Eten ze alleen maar Kobe biefstuk? Zitten ze in een tien sterren hotel? Totale waanzin terwijl onze eigen bejaarden in hun vuile luiers liggen te creperen.
Trouwens na afloop? Zeker een verblijfsvergun ning in Nederland?
Na zoveel luxe laten ze zich vast en zeker niet meer terug sturen.


http://maaykedamen.wordpress.com/2009/10/15/jongeren-ontwikkelingslanden-naar-klimaattop-kopenhagen/
#1840 Co 06-11-2009 03:07
Bijna zeventien jaar lang ben ik werkzaam geweest bij een groot chemieconcern in Nederland. Een locatie waar ruim 1.600 mensen werkten onderverdeeld in minimaal 100 nationaliteiten . Nederlanders, Spanjaarden, Italianen, Duitsers, Engelsen, allemaal werkten ze daar jarenlang en na dienstverbanden van soms 45 jaar bereikten velen de persioenrechtig de leeftijd. Allemaal, mits ze niet eerder uitgestapt waren om welke reden dan ook. Allemaal, behalve de niet-westerse allochtonen. Zij stapten nagenoeg allemaal eerder uit. Waaruit? Uit het arbeidsproces om thuis de genieten van een WAO-uitkering. In de 17 jaar dat ik daar heb gewerkt heb ik geen allochtoon van niet westerse origine zijn pensioen zien halen, nul-komma-nul.

Tegenwoordig werk ik in een groot ziekenhuis, ja heel wat anders. Tegenwoordig zie ik hoe ze oefenen, de niet westerse allochtonen. Met een splinter in hun vinger zitten ze massaal op onze eerste hulp posten. Bijna flauwvallend en hoofschuddend kijken ze je aan alsof ze iets vreselijks meegemaakt hebben en worden bijna agressief als je ze zegt dat ze hiermee gewoon door kunnen werken.

De ergernis die ik hiervoor had heeft plaats gemaakt voor de beelden en indrukken die ik tegenwoordig opdoe. Ik weet dat ik nooit een zonnebril draag en mijn ogen prima in orde zijn, maar toch zou ik eens willen zien wat dit allemaal kost ten opzichte van de westerse allochtoon en van oorsprong nederlanders.
#1839 Ronald 05-11-2009 23:04
De jaarlijkse subsidie voor de website www.marokko.nl bedraagt € 500.000,--. En dat voor een site waar je de
meest verschikkelijke dingen voorbij ziet komen aangaande niet-moslims.
#1838 Johan 05-11-2009 18:18
Ouderbijdrage peuterspeelzaal omlaag bij taalachterstand
21.08.09 • 8 reacties

Staatssecretari s Sharon Dijksma (Onderwijs) wil dat de peuterspeelzaal flink goedkoper wordt voor ouders met kinderen met een taalachterstand . Zij heeft daarvoor 20 miljoen euro uitgetrokken, zegt ze vrijdag in een interview met het Nederlands Dagblad.
Drempel
De ouderbijdrage komt daardoor op gemiddeld 105 euro per jaar. Nu is dat nog 645 euro. Dijksma wil zo de belangrijkste drempel voor ouders wegnemen om hun kind naar de zogeheten voorschoolse educatie te sturen.Armoede
De maatregel is niet alleen voor allochtone kinderen bedoeld. 'De groep is heel divers. Je vindt deze kinderen in de Randstad, maar ook in Oost-Groningen of Zuid-Limburg. Twee dingen hebben ze vaak gemeen: het opleidingsnivea u van de ouders is laag en thuis is er armoede', zegt Dijksma
#1837 andre 05-11-2009 17:38
Volgens mij is het gewoon een oncontroleerbar e pot waar alles uit betaald wordt,vandaar geen inzage mogelijk!!
Dan bedoel ik onder andere ,de wapenhandel waar een heleboel zo genaamde top mensen heel veel beter van worden.
En dan wil ik nog even mn zegje doen over jp Balkenende ,dat deze niks zegende slaaf van ieder land,het is maar net wie de hoogste premie op zijn rekening beloofd,in dit geval is dat waarschijnlijk Amerika geweest .
Sinds kabinet balkenende er is,zie je dat er hetzelfde belijd wordt gevoerd als in Amerika met zn hoge bonussen,
Dat komt,als je je wil verrijken over de rug van een ander jezelf heel goed uit!
Wat ik zo goed vindt van Geert Wilders,is dat hij eindelijk eens een keer openheid van zaken verwacht van het stelletje schorum wat ons zolang,en nog steeds in de maling neemt,openheid van zaken wordt opgelegd,en dat het is een keer een beetje eerlijker verdeeld gaat worden.
Want nu is het ikke ikke ikke en de rest kan stikken.
Iedereen is nodig in de maatschappij,en iedereen heeft recht op een goed bestaan.
Maar daar denkt de Elitaire Maffia anders over.
Hun zijn het probleem van de samenleving,en hier wil ik het bij laten;Geert mijn zege heb je
#1836 Johan 05-11-2009 10:05
DEN HAAG - De tekst 'Immigratiekant oor' is bij het Haagse kantoor van de Vreemdelingenpo litie van de gevel gehaald. Dat is gebeurd uit angst voor aanslagen van radicale activisten.

Dat schrijft De Telegraaf.

De AIVD waarschuwde onlangs nog voor steeds gewelddadiger optreden van deze groepen. Volgens een politiewoordvoe rder dateert de benaming 'Immigratiekant oor' uit de jaren negentig en dekt al langer de lading niet meer. In het pand zitten inmiddels ook al veel meer andere diensten.
05/11/09 07u40
#1835 Geen cent te veel, hoor! 04-11-2009 20:42
Een groep van tien jeugdige roofovervallers , onder wie enkele minderjarigen, moet jaren de gevangenis in.
Dat heeft de rechtbank in Roermond woensdag bepaald. De hoogste straf kreeg de 28-jarige Christian van Z. Hij werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf . Het Openbaar Ministerie (OM) had drieënhalf jaar geëist.

De hoofdverdachte van de groep, de 18-jarige Ramyar F., werd veroordeeld tot de maximale jeugddetentie van twee jaar, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Hij pleegde eind vorig jaar in korte tijd dertien gewapende overvallen, inbraken en diefstallen in de regio Roermond.

Ten tijde van de misdrijven was F. nog minderjarig. Het OM had de rechtbank gevraagd om hem volgens het volwassenenstra frecht te berechten en eiste vijf jaar cel. De aard van de rooftochten en het feit dat hij ze pleegde vlak voordat hij 18 jaar werd, rechtvaardigden volgens justitie een bestraffing als volwassene. Hoewel de rechtbank F. typeerde als 'volledig ontspoord', ging zij hierin niet mee.

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/442034/2009/11/04/Jeugdige-roofovervallers-jaren-de-cel-in.dhtml


Als er geen taakstraf in deze "rechtsstaat" wordt opgelegd door de betrokken rechter, dan moeten de daders het toch wel heel bont hebben gemaakt.
#1834 Geen cent te veel, hoor! 04-11-2009 20:37
De ex-directeur van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) Frank William, zijn zoon en diens vrouw zijn woensdag aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, het benadelen van de Belastingdienst en het aannemen van steekpenningen. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend.

Het Commissariaat voor de Media deed eind vorig jaar aangifte tegen de oud-directeur, die twee jaar geleden werd ontslagen bij de NMO vanwege fraude. Begin dit jaar verrichtte de Fiod-ECD al huiszoekingen op zoek naar bewijs.

Ook heeft de Fiod-ECD een filmproducent uit 's-Graveland aangehouden. De producent wordt verdacht van valsheid in geschrifte en het omkopen van de ex-directeur in ruil voor opdrachten.

Het OM vermoedt dat is gefraudeerd met meer dan zeshonderdduize nd euro. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2906372.ece/Ex-directeur_Moslim_Omroep_aangehouden.html
#1833 Nynke 04-11-2009 13:37
Op deze site http://www.fairus.org/site/PageServer?pagename=iic_immigrationissuecenters87d3 kun je in een overzichtelijk staatje de kosten lezen van immigranten in Amerika (1996).
Misschien is de stap om de kosten van immigratie onder de loep te nemen in de Verenigde Staten kleiner, omdat het land immers is opgebouwd uit immigranten. Des te belangrijker is het voor een land als het onze om deze kosten te berekenen, omdat ons land níet is opgebouwd uit immigranten.
Verder moet je rekening houden met de eigen regelgeving, zoals sociale voorzieningen. Ook lijkt het me een simpel om de criminaliteitsc ijfers en bijkomende kosten op te sommen. Eerst globaal, vervolgens genuanceerd.
En hoe moet je de kosten onderverdelen? Politieke kosten (überhaupt de tijd die de politiek aan dit vraagstuk besteedt), economische kosten (na balansen met de baten, of worden die buiten beschouwing gelaten), maatregelen die al genomen worden (alle soorten opvang en begeleiding), zorg, scholing, religie (maatschappelij ke voorzieningen, bouwwerken, subsidies), overheid en politie, etc.
Zoals al eerder vermeld zou het fijn zijn als er op deze site al een staat te zien is met alle punten waar rekening mee gehouden wordt bij de berekening van de kosten. Dan is het makkelijker om praktische punten op te noemen.
Ik zou het wel prettig vinden als ik weet waar dit land geld aan uitgeeft en hoeveel. Ik denk dat de kosten van immigratie urgenter zijn dan bv.de bonnetjes voor een etentje/zonnebr il/vakantie van een wethouder.
#1832 Arielle 04-11-2009 10:50
Kinderen van allochtone ouders mogen gratis gebruik maken van de peuterspeelzaal en ook tegen gereduceerd tarief van de hele dagopvang. Ik betaal voor beide de hele mep! Te absurd voor woorden! Nog iets anders maar dit is geen feit maar een opmerking. Ik ben werkzaam op een scholengemeensc hap en wij hadden onlangs een themaweek "Anders zijn". In de eerste instantie zou het COC worden uitgenodigd maar na intern beraad van het management was besloten dat dat teveel risico's met zich mee zou nemen. Wij hebben veel allochtonen lln op school en men was bang voor de gevolgen. Ouders zouden naar school kunnen komen en het lln aantal zou zelf terug kunnen lopen. Men ging de de discussie dus simpel uit de weg omdat men angst had. Want een homosexueel is 'not done!. Hier waren wij, de docenten, erg verontwaardigd over maar ja wat kun je doen?
Zo kan ik nog pagina's doorschrijven! En de gevestigde orde maar doen alsof t een probleempje op microniveau is! Ik verbaas mij daar keer op keer en al jaren over maar goed als burger heb je in dit land weinig te vertellen en er wordt toch niet naar je geluisterd. Volgens mij wordt er veel geld verdient door allerlei instanties die steeds nieuwe projecten verzinnen en om nog maar te zwijgen over de werkgelegenheid die zou verdwijnen als men de dingen eens grondig zou aanpakken! Heb wel een voorbeeld ter illustratie. Tienerzwangersc happen komt onder autochtonen weinig voor.( Vreemd genoeg mag je mensen uit de Antillen niet zo noemen maar naar mijn idee komen de meeste uit de derde wereld. Dit zullen de ontwikkelden Antillianen niet tegen spreken!) Bij de examenuitreikin g stonden er drie tieners met babies op hun armen! Waarvan er 1 alweer zwanger was. Rond zo'n zwangerschap rent een heel legio aan hulpverleners rond om alles in goede banen te laten leiden. Huisvestiging moet geregeld worden etc. Al die instanties hebben personeel en die zijn maar wat blij met dit soort excessen waar dit probleem op grote schaal in een ontwikkelt land als Nederland eigelijk niet zou mogen voorkomen. In ieder geval niet in zulke grote aantallen.

Zo dat wilde ik even kwijt en meneer Wilders ga zodoor!
#1831 peter 04-11-2009 03:20
In eerste instantie heeft dit niet zo veel met de massa immigratie van doen maar het zet je toch aan het denken:

Bron:Telegraaf di 03 nov 2009, 23:46 .

De PvdA zet tijdens de behandeling van de justitiebegroti ng in op het aan het werk zetten van bajesklanten. De partij vindt dat bedrijven forse loonkostensubsi dies moeten krijgen als ze ex-gedetineerde n aan het werk zetten. Werkgevers zouden maar rond de vijftig procent van het salaris zelf hoeven op te hoesten.

De PvdA vindt dat het aantal criminelen dat na een gevangenisstraf opnieuw de fout in gaat nog steeds te hoog is. Een aantrekkelijke loonkostensubsi die zou zichzelf terug verdienen. "Als ze maar niet weer gaan stelen en roven, dat is altijd duurder", aldus PvdA-Kamerlid Heerts. "Die gasten blijven na een gevangenisstraf op straat rondzwerven, omdat ze nergens aan de bak komen. Werkgevers moeten voldoende gecompenseerd worden en mogen er zelfs wel wat aan verdienen, nu beginnen ze bijna niet aan dit soort gevallen."

Ik wilde dit artikel graag delen met de bezoekers van deze website want persoonlijk kan ik niet begrijpen waar de regeringspartij en mee bezig zijn.
Straks kom je ergens soliciteren en als je je altijd netjes heb gedragen maak je geen kans meer op de arbeidsmarkt omdat allochtonen en mensen met een strafblad voorrang krijgen.
Een kwestie van normen en waarden van dit rampenkabinet.
#1830 Belastingslaaf 04-11-2009 00:38
Wat kost het de zorg om iedereen te controleren nu op dit moment als er zorg nodig is kwa identificeren wegens misbruik van het zorgsysteem welke we hebben in NL wat misbruikt is door de toestroom van nieuwe nederlanders. Als ik naar de tandarts ga moet ik me identificeren, zo ook ben ik verplicht mezelf te identificeren aan een diender van de wet als daar om gevraagd wordt, 1 probleem ik ga geen identiteitskaar t of paspoort kopen welke het wettelijke voorschrift is, ze gedogen mijn rijbewijs dus maar. Dat zijn kosten waar de burger mee opgezadeld wordt door de leuke toestroom voor de multiculti cultuur. Ga lekker door den haag het werkt al 40 jaar niet en het zal nooit werken ook!!!! Is 200 miljard niet genoeg om te snappen dat het niet werkt, als den haag een bedrijf was geweest was het al 500 keer failliet gegaan, maar ja het is lekker uitgeven uit andermans (lees de burger) zijn beurs. Ik heb als eigen ondernemer al in moeten leveren maar ben niet van plan nog meer in te gaan leveren om het maar weg te geven aan die verdomde doemakties van die linkse sukkels. OOOhh en ik ben geen racist mijnheer van der Laan, dat bent u door het stigmatiseren van de werkende belastingbetale nde arbeider.
U heeft mooie prachtwijken waar miljoenen in gepompt moeten worden wat ergens van ten koste moet gaan, en geloof me dat het geen pretje is om in prachtwijken te werken of te renoveren, wat denkt U dat het kost om een niet nederlands sprekende nieuwe Nederlander wijs te maken dat er gerenoveerd moet worden, het kost het bedrijfsleven handenvol met geld aan planningen omgooien omdat ze het weer eens niet begrijpen, of is er ook een subsidiepotje voor het vertalen van nederlands in arabisch en turks, dacht het niet nee. Het is zelfs zo erg dat er werknemers zijn die NIET in de prachtwijken willen werken omdat ze gediscrimineerd worden. Volgens de nieuwe nederlanders zijn wij HONDEN en dienen dus ook zo behandeld te wordem, wat denkt U wat dat allemaal kost, niks zeker? Wat ze wel goed kunnen de nieuwe nederlanders is zeiken over de schotelantenne die wordt verwijderd voor een renovatie, wij mocht gvd de was vroeger niet eens aan de ballustrade hangen.
#1829 Samira 04-11-2009 00:21
Immigranten betalen ook belasting!! Dus ik zou graag willen weten hoeveel geld de immigranten opleveren!
#1828 Jorieke 03-11-2009 21:37
Vergeet niet; Onze ex-asielzoekers kosten ook nog steeds geld


Als ik wil emigreren, zegt Nederland ajuus. Maar wanneer Achmed gaat remigreren krijgt hij een Nederlandse trap na. Namelijk een zak geld, waarmee hij de verhuizing kan betalen, ook krijgt Achmed een maandelijkse uitkering voor levensonderhoud en een tegemoetkoming in de ziektekosten.

Deze oprotpremie wil dus bevorderen dat immigranten het land weer verlaten . Nu begrijp ik het even niet meer, hoeveel worden er in 2010 ook alweer binnengehaald...?

Over 10 jaar voel ik me hier een immigrant, dan is dit mijn land niet meer. Dan hoop ik van kabinet Elbaradei deze uiterst vriendelijke oprotpremie te mogen ontvangen.


http://www.svb.nl/int/nl/remigratie/
http://www.svb.nl/int/nl/remigratie/bedragen_inhoudingen/hoeveel/marokko.jsp
#1827 marjan 03-11-2009 21:03
Een eenvoudige besparing lijkt me als volgt te bereiken.
Wie een bijstandsuitker ing aanvraagt, moet opgeven of hij onroerend goed bezit. Als dat het geval is, moet dat worden 'opgegeten'. Het Marokkaanse kadaster (en misschien geldt dat nog wel voor meer landen) geeft echter geen inlichtingen aan Nederlandse instanties. Zolang dat het geval is, zou Nederland kunnen zeggen 'sorry, maar uw gegevens zijn onvolledig, wij kunnen u geen uitkering verstrekken.'
#1826 chris 03-11-2009 19:45
Verblijfspapier voor Turken veel goedkoper
Uitgegeven: 3 november 2009 18:35
Laatst gewijzigd: 3 november 2009 18:35

DEN HAAG - Turken in Nederland zijn voortaan veel minder geld kwijt als ze hun verblijfsvergun ning willen verlengen. Tot nu toe moesten ze daarvoor 188 euro aan leges betalen. Dat wordt 41 euro.
© ANPDat heeft staatssecretari s Nebahat Albayrak van Justitie besloten nadat het Europees Hof van Justitie haar in september op de vingers had getikt, omdat Turken hier veel hogere leges moesten betalen dan burgers uit EU-landen.

Te veel betaalde leges worden deels terugbetaald. Daarmee is een bedrag van 250.000 euro gemoeid. Door het lagere tarief loopt de Staat jaarlijks ongeveer 4 miljoen euro mis, schreef Albayrak dinsdag aan de Tweede Kamer.
#1825 Marius Reuvekamp 03-11-2009 17:42
In een, in dit forum genoemd, krantenartikel wordt gezegd dat de toename van immigranten in plaats van 10.500 dit jaar in werkelijkheid 17.000 is. Mede daardoor is het budget daarvoor met 214 miljoen euro verhoogd. Een eenvoudige rekensom leert mij dat dit dus geldt voor 6500 immigranten. Dat is bijna 33.000 euro per geval. Dit zijn alleen de directe kosten voor de immigratie. Tel daarbij op de kosten van scholing, gezondheidszorg , eventuele uitkeringen etc... De PVV doet er goed aan dit onder de aandacht te brengen hoewel uiteraard ook niet de opbrengsten moeten worden vergeten. Ook hier moeten de goeden onder de kwaden lijden hoe hun verhouding dan ook is.
#1824 Erik 02-11-2009 14:09
De gemeentelijke begrotingen zullen ook nog miljoenen aan kosten bevatten. Hieronder een voorbeeld.

Liwwadder Nieuws
Leeuwarder PvdA ontevreden over effect Multicultureel Centrum

De Leeuwarder PvdA is ontvreden over het functioneren van het Multicultureel Centrum aan de Voorstreek. Dat centrum werd in 2002 geopend door minister Van Boxtel.

Hoewel er een 'verbetertrajec t' is gestart ziet de PvdA het centrum het liefst op termijn verdwijnen. De activiteiten die tot integratie zouden moeten leiden moeten veel meer in de buurten en wijken georganiseerd worden, zo vindt de PvdA. Het Multicultureel Centrum functioneert vooral als vergaderlocatie voor diverse allochtone groepen.

Meer over het verkiezingsprog ramma van de PvdA elders op deze website.

Datum: Maandag, 2 November 2009
#1823 Sylvia IJsselmuiden 02-11-2009 14:06
Vergeet niet alle kosten die onze ambassades in o.a. Turkije en Marokko moeten maken: de visumafdeling moet dagelijks honderden mensen ontvangen en hun aanvragen verwerken, ook i.v.m. met de absurde, onbegrensde gezinsherenigin g, tolken moeten worden ingezet, er zitten mensen die asielaanvragen moeten beoordelen, zelfs advocaten die het land in moeten gaan om de (vaak verzonnen) verhalen te checken en evt. ambtenaren moeten 'inhuren' om de juiste informatie boven tafel te krijgen, wat zelden lukt in dergelijke corrupte landen. Dan zijn er nog de ambtenaren van Soza, verbonden aan de ambassades, die moeten zorgen dat uitkeringen goed terechtkomen, en die ook weer mensen in het veld 'inhuren'. Ook moet er worden nagegaan of er geen schijnhuwelijke n plaatsvinden (meestal veelvuldig het geval) waarbij de Nederlandse partner zich laat betalen en er in Nederland weer net zo makkelijk gescheiden wordt. Dit alles kost ontzettend veel geld, ook temeer er nooit naar een goedkopere optie wordt gezocht (aanbestedingen blijven uit). Uiteraard zijn de kosten voor de Nederlandse staat (en de rechtsorde) nog veel hoger wanneer deze personen in ons land aangekomen zijn, eventueel direct een asielprocedure starten en/of proberen van deze welvaartsstaat te profiteren.
#1822 Schipper 02-11-2009 13:34
Zaak over onderzoek asielzoekers
DEN HAAG - De overheid moet opdraaien voor de kosten wanneer asielzoekers een onafhankelijk tegenonderzoek willen omdat de Immigratie- en Naturalisatiedi enst (IND) na een taalanalyse twijfelt aan hun vluchtverhaal. Dat vinden VluchtelingenWe rk Nederland (VWN) en asieladvocaten. Ze hebben een kort geding aangespannen met als inzet een volledige vergoeding van tegenonderzoek.

Volgens VWN en de asieladvocaten is het aantal tegenonderzoeke n fors afgenomen, omdat asielzoekers sinds dit jaar 700 euro moeten bijdragen aan een tweede taalanalyse. Dat geld hebben asielzoekers niet, aldus VWN-directeur Edwin Huizing maandag.
#1821 JvBaalen 02-11-2009 12:19
http://www.hyped.nl/details/20091101_eigenaar_gestolen_laptop_traceert_deze_naar_asielzoekercentrum_pol/#When:11:08:00Z

You have no rights to post comments